W Senacie RP odbyła się uroczystość powołania członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.    Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. W 16 -osobowym składzie Rady […]

Czytaj więcej →