Za kilak dni trafi do rąk Waszych smutna książka. Proszę ją pozyskiwać i czytać w sposób spokojny, bez nienawiści i żalu. Ofiarujmy nasz ból – za Męczenników z naszych Rodzin i Wołynian, odmawiając każdego dnia – po wyjściu z domu, za próg, rankiem – starochrześcijańskiej modlitwy za dusze – Anioł Pań- ski. My w Rodzie, […]

Czytaj więcej →