2018 rok to 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską!

W tym roku również swój 100-letni jubileusz obchodzi Polska Macierz Szkolna.

W 1918 roku założył ją ks. kan. Antoni Kuryłowicz.

Dla przypomnienia tych wielkich dat przy wejściu do Siedziby Głównej ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie postawiono liczbę 100.

(Źródło: pmsgrodno.org)

Comments are closed.