Komentarz Instytutu Pamięci Narodowej w odniesieniu do ogłoszenia przez władze białoruskie nowego święta w rocznicę 17 września 1939.

17 września 1939 Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski.

17 września 1939 był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy.

Demonstracją przyjaźni obu agresorów stała się wspólna defilada niemiecko-sowiecka w Brześciu nad Bugiem. ​Współpraca niemiecko-sowiecka przyniosła zniewolenie milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – także mniejszości narodowych. Jej owocem było następnie zniewolenie innych państw i regionów.

Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki rozpoczęły na okupowanych ziemiach politykę represji, zbrodni i ludobójstwa. Ogłoszenie rocznicy 17 września 1939 „dniem jedności narodowej” Białorusi poniewiera pamięć nie tylko polskich, ale także białoruskich i innych ofiar obu systemów totalitarnych. W istocie 17 września 1939 to „dzień jedności dwóch totalitaryzmów”.​

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl)

  1. Niestety „Łuka” coraz bardziej odjeżdża… Tym symbolicznym gestem buduje wielki mur, który trudno będzie obalić.

Comments are closed.