Staraniem Polaków mieszkających na Białorusi oraz pracowników Ambasady RP w Mińsku uporządkowano kwaterę powstańców styczniowych, uczestników wojny 1920 roku i żołnierzy AK w Burakach w obwodzie witebskim. Kwatera na cmentarzu w nieistniejącej już miejscowości Buraki w rejonie postawskim znajdowała się pod opieką społeczności polskiej, ale wymagała odświeżenia.   W ramach prac uporządkowano jej teren, pomalowano […]

Czytaj więcej →