Minister Kultury Republiki Białorusi Borys Swiatłow oraz Ambasador RP z Republice Białorusi Konrad Pawlik wzięli udział w Festiwalu Kultur Polskiej i Białoruskiej w Rakowie pod Mińskiem W czasie festiwalu odbywającego się na rynku w Rakowie w sobotę 27 sierpnia występowały zespoły muzyczne z obu państw, prezentowano polski i białoruski folklor. Na kiermaszu wyrobów ludowych można […]

Czytaj więcej →

Mocne i absurdalne oskarżenia pod adresem Polski, polskich parlamentarzystów, wysunął Jurij Szuchewycz, poseł ukraińskiej Werchownej Rady, którego ojciec Roman był komendantem UPA współodpowiedzialnym za czystkę etniczną Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 40-tych XX wieku. Skandalizujący wywiad ukazał się w Gazecie Wyborczej, z pewnością nieprzypadkowo w przeddzień pogrzebu Bohaterów Narodowych Danuty Siedzikówny […]

Czytaj więcej →

Jurij Szuchewycz, syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za mordy na Polakach na Wołyniu, pyta: „Ile wam zapłaciła Moskwa?” w kontekście uchwały Sejmu RP na temat ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Bulwersujący wywiad ukazał się w Gazecie Wyborczej. Według Szuchewycza, na Ukrainie powszechne jest przekonanie, że Moskwa finansuje różne siły polityczne w wojnie hybrydowej, […]

Czytaj więcej →

Podczas wczorajszej (24.08) konferencji prasowej zaprezentowano nowe logo Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jest to kolejna zmiana, jaka zaszła w organizacji w ostatnim czasie. Głównymi elementami nowego znaku rozpoznawczego partii są obraz rodziny i kształt ryby – symbolu chrześcijaństwa. „Znak ryby od początku był symbolem chrześcijaństwa, w tamtych czasach chrześcijanie byli […]

Czytaj więcej →

Jestem głęboko zaniepokojony rozwojem sytuacji w Przemyślu i okolicy dotyczącej sprzyjaniu polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości antypolskim działaniom nacjonalistów ukraińskich – spadkobiercom OUN – UPA. Polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie podejmują z urzędu działań przeciwko ukraińskim nacjonalistom naruszającym polskie prawo (m.in. art. 256 k.k.), lecz starają się za wszelką cenę […]

Czytaj więcej →

Wybory parlamentarne na Litwie za pasem. Jak bardzo są one ważne dla polskiej społeczności w tym kraju, nikogo nie trzeba przekonywać. Dzięki silnej reprezentacji w Seimasie możliwe jest aktywne podnoszenie na forum politycznym postulatów polskiej mniejszości na Litwie, która nieustannie od ponad 25 lat doświadcza dyskryminacji. Polacy dzięki swoim organizacjom i ich liderom, a zwłaszcza […]

Czytaj więcej →

Z Wilna docierają kolejne niepokojące sygnały o dyskryminowaniu polskiej społeczności. Tym razem sprawa dotyczy kręgów kościelnych. Oto wileński arcybiskup Ginataras Grušas podjął decyzję o likwidacji praktyki Studiów Teologicznych w języku polskim. Studium Teologii w Wilnie powstało w połowie lat 90-tych na bazie kursów dla nauczycieli religii, które po raz pierwszy odbyły się na przełomie roku […]

Czytaj więcej →

Wybory sejmowe na Litwie odbędą się 9 października. Do startu przygotowuje się AWPL-ZChR (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin). Jej główne hasła w tegorocznej kampanii to: Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka! Lista AWPL-ZChR będzie liczyła 141 kandydatów reprezentujących organizacje polskie, mniejszości narodowych, jak również litewskie wspólnoty kraju, listę zaś poprowadzi […]

Czytaj więcej →

Jak podkreśla ks. Isakowicz-Zaleski uchwały w Sejmie i Senacie RP to wielki, aczkolwiek nie pełny sukces wszystkich środowisk kresowych. Do pełnego załatwienia tej sprawy ze strony Polski brakuje ścigania zbrodniarzy, gdyż ludobójstwo się nie przedawnia a jego ustawowy zakaz propagowania w polskiej i europejskiej przestrzeni publicznej, zwłaszcza symboliki OUN i UPA jest niezbędny. Tą sprawę […]

Czytaj więcej →

W dniach 2-4 sierpnia wizytę na Białorusi złożyła polska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Delegacja odwiedziła Mińsk, Baranowicze i Brześć. W pierwszym dniu wizyty marszałek Terlecki wraz z towarzyszącą mu delegacją przeprowadził rozmowy z szefami obu izb białoruskiego parlamentu Uładzimirem Andrejczanką i Michaiłem Miasnikowiczem. W środę spotkał się  z wiceminister spraw zagranicznych […]

Czytaj więcej →