Ukazała się książka Tomasza Kiejdo opisująca losy rodziny Kiejdów na tle wydarzeń historycznych na przestrzeni kilku stuleci.  Recenzja: Bożena Gostkowska (kresowianka, fizyk, autorka) – „Z wielką radością czytałam opracowanie Tomasza Kiejdo „ Kiejdowie. Losy rodzinne na Ziemi Oszmiańskiej”. Z radością, bo oto mamy jeszcze jedną znakomicie udokumentowaną historię wielopokoleniowej rodziny z Kresów. Mało tego – […]

Czytaj więcej →

Trumny z prochami powstańców styczniowych, w tym dwóch dowódców, Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego, spoczęły na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Wcześniej w Katedrze Wileńskiej odprawiona została Msza święta. Polacy, Litwini i Białorusini modlili się za odnalezionych przed dwoma laty na Górze Giedymina w Wilnie 20 powstańców styczniowych. „Upamiętniamy dzisiaj naszych historycznych bohaterów, ale […]

Czytaj więcej →

Ilekroć wydaje mi się, że nic w sensie negatywnym nie jest wstanie mnie już zaskoczyć, to co pewien czas okazuje się, że kierunek w którym zmierza moje państwo mnie przeraża. Najnowszy przykład wyjątkowo mnie dotyka ponieważ dotyczy konkretnego człowieka, człowieka którego znam i którego społeczną działalność bardzo cenię. Tą osobą jest Katarzyna Sokołowska, odważna kobieta, […]

Czytaj więcej →

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie […]

Czytaj więcej →

We Lwowie odbyło się posiedzenie współprzewodniczących Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, ministrów Krzysztofa Szczerskiego i Ihora Żowkwy. Podczas spotkania omówiono kwestie bezpieczeństwa regionalnego, relacji euroatlantyckich, bezpieczeństwa energetycznego i stosunków dwustronnych. Źródło: www.kijow.msz.gov.pl

Czytaj więcej →

W tym roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30- lecie działalności. Uroczystości z okazji powstania Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL miały miejsce 8 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach. Obchody jubileuszowe zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy Niepodległości Polski. W imprezie wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Uroczystość […]

Czytaj więcej →

W Przystanku Historia IPN w Warszawie odbyła się prezentacja książki Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje (Убиты в Калинине, захоронены в Медном). Trzytomowe dzieło zawiera ponad 6 tysięcy not biograficznych polskich jeńców obozu w Ostaszkowie, zmarłych w niewoli lub rozstrzelanych na mocy decyzji władz ZSRR z 5 marca 1940 r. W książce opublikowano także materiały […]

Czytaj więcej →

W poniedziałek, 11 listopada, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach udział wzięła delegacja przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, kombatanci polscy z Litwy oraz osoby represjonowane, prezes Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół polskich na Litwie, harcerze z Litwy oraz z […]

Czytaj więcej →

11 listopada przypada Święto Odzyskania Niepodległości upamiętniające odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto ustanowiono w 1937, zniesiono po ośmiu latach, by przywrócić je w 1989 roku. Cóż lepiej może uświęcić taką datę jak nie hymn Polski – symbol Niepodległej – choć napisany w czasach, kiedy do niepodległości jaką znamy […]

Czytaj więcej →

Forum Młodych Polaków na Ukrainie – to inicjatywa Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Projekt skupia młodych liderów polskiego pochodzenia, działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i tradycji w różnych organizacjach i środowiskach polskich na Ukrainie. W tym roku miała miejsce już piąta edycja Forum, która składała się z dwóch spotkań regionalnych w […]

Czytaj więcej →