W październiku i listopadzie 2023 roku Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza bibliotekarzy na szkolenie on-line. „Dedykujemy je osobom ze środowisk polonijnych, pracujących zawodowo w bibliotekach (szkolnych, miejskich, uniwersyteckich), zajmujących się organizacją czytelnictwa lub prowadzących działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania” – informuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. On-line Tegoroczna edycja szkolenia bibliotecznego odbędzie się […]

Czytaj więcej →

Związek Polaków na Litwie zaprosił na imprezę dożynkową w Miednikach, która odbyła się pod hasłem „Dożynki Królewskie”. Zgodnie ze staropolską tradycją święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej dziękczynnej w kościele pw. Świętej Trójcy i św. Kazimierza w Miednikach, celebrowanej przez proboszcza miednickiej parafii ojca Józefa Makarczyka. „Sprawujemy tę Najświętszą Ofiarę jako podziękowanie Panu Bogu […]

Czytaj więcej →

Muzeum Historii Polski rozpoczęło swoją działalność w siedzibie na warszawskiej Cytadeli. – Ono jest w miejscu niezwykle ważnym i niezwykle symbolicznym z punktu widzenia historii: na Cytadeli Warszawskiej. Symbolu próby i autentycznego zniewolenia Polaków przez 80 lat. Symbolu zniszczenia ruchu narodowowyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu – podkreślił prezydent Andrzej Duda. W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli […]

Czytaj więcej →

Już w sobotę 30 września o godzinie 9:00 na Kalwarii Wileńskiej odbędzie się Droga Krzyżowa, którą poprowadzi ks. hm. Dariusz Stańczyk HR. Uczestnicy Drogi Krzyżowej uczczą 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II na Litwie, 45-lecie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, 90-lecie przybycia św. s. Faustyny do Wilna, 700-lecie Wilna.

Czytaj więcej →

Jeszcze jest czas na sanację polityki polonijnej, zanim kresowa polskość zostanie zniszczona przez jej wrogów. Dobrym zwiastunem zmian jest powołanie na ambasadora na Litwie Konstantego Radziwiłła. W maju ulicami Wilna jak co roku przeszła wspaniała Parada Polskości. Od placu przed litewskim parlamentem aż do Ostrej Bramy, gdzie przed symbolicznym dla każdego Polaka Obliczem Matki Bożej […]

Czytaj więcej →

W sobotę 23 września na dworcu kolejowym w Bezdanach w rejonie wileńskim na Litwie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej 115. rocznicy akcji pod Bezdanami, przeprowadzonej przez członków Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego. Podczas tej akcji, która odbyła się 26 września 1908 roku, dokonano napadu na rosyjski pociąg. Zdobyte […]

Czytaj więcej →

„Są takie miejsca, gdzie ptaki nie śpiewają. Nie usłyszymy śpiewu ptaków w Auschwitz, w Katyniu i w Ponarach. Tutaj bezmiar bólu i cierpienia, tutaj krew naszych rodaków, która wsiąkła w tę ziemię, powoduje, że szumią tylko drzewa, jest cisza i nasza modlitwa” – powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk […]

Czytaj więcej →

Na polskim cmentarzu wojennym na wzgórzu nieopodal wsi Dytiatyn, w obwodzie iwano-frankiwskim, 16 września 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 103. rocznicę bitwy z bolszewikami, która przeszła do historii jako „Polskie Termopile”. W obchodach udział wzięli konsul generalna RP we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, o. Marian Gołąb OFMConv, prowincjał krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, […]

Czytaj więcej →

Na zaproszenie Konsul Generalnej RP we Lwowie pani Elizy Dzwonkiewicz w siedzibie konsulatu zebrali się przedstawiciele polskich organizacji, które od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę organizowały transporty pomocy humanitarnej z Polski i innych krajów Europy na tereny bezpośrednio dotknięte działaniami wojennymi. Celem spotkania darczyńców było podziękowanie za ofiarność i wsparcie, jakiego polska mniejszość narodowa […]

Czytaj więcej →

W Sejmie Republiki Litewskiej odbędzie się konferencja „Władysław Syrokomla – autor pierwszego turystycznego przewodnika po Litwie”. Organizatorzy: posłowie AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, Instytut Polski w Wilnie oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Konferencja odbędzie się 25 września 2023 roku o godz. 14.00 w Sali Konstytucyjnej (lit. Konstitucijos salė) I gmachu Sejmu RL. W […]

Czytaj więcej →