8 lutego 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka.

Major Szendzielarz był legendarnym dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Walczył w kampanii wrześniowej, podczas wojny zaangażował się w działalność podziemną, należał do Armii Krajowej. Po wojnie nie złożył broni, ale kontynuował walkę z komunistycznym reżimem.

Został aresztowany przez bezpiekę latem 1948 r. Sąd skazał „Łupaszkę” na osiemnastokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 r. Miejsce spoczywania ciała pozostawało nieznane aż do 2013 r., gdy szczątki majora odnaleziono na tzw. Łączce na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

***

Również Sejm RP w dniu 8 lutego 2022 r. uczcił minutą ciszy pamięć mjr Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, ppłk Antoniego Olechnowicza ps. Pochorecki, ppor. Lucjana Minkiewicza ps. Wiktor i kpt. Henryka Borowego-Borowskiego ps. Trzmiel, zamordowanych 71 lat temu przez komunistów.

  1. Łupaszka został zamordowany za fałszywe oskarżenia i skazany na zapomnienie poprzez pochowanie w nieznanym miejscu. Wiele dziesięcioleci minęło, nim odnaleziono jego szczątki i doczekał godnego pochówku. Oprawcy mieli siłę i aparat przymusu, ale to Bohaterowie jak Łupaszka pozostają w naszej pamięci i zyskują coraz szersze grono sympatyków.
    Chwała Bohaterom!

Comments are closed.