8 lutego 1951 r., w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Major Szendzielarz (ur. 12 marca 1910 r.) był legendarnym dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Walczył w kampanii wrześniowej na Wileńszczyźnie, podczas wojny zaangażował się w działalność podziemną, należał do Armii Krajowej. Po wojnie nie złożył broni, ale kontynuował walkę z komunistycznym reżimem.

Został aresztowany przez bezpiekę latem 1948 r. Sąd skazał „Łupaszkę” na osiemnastokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 r. Miejsce spoczynku ciała pozostawało nieznane aż do 2013 r., gdy szczątki majora odnaleziono na tzw. Łączce na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Pogrzeb Zygmunta Szendzielarza, który pośmiertnie został mianowany na stopień pułkownika, odbył się 24 kwietnia 2016 roku i miał charakter państwowy. Uczestniczyła w nim rodzina, przedstawiciele władz państwowych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz tłumy uczestników z całej Polski, pragnących pożegnać Bohatera. Śp. płk Zygmunt Szendzielarz spoczął w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych, obok zmarłej w 2012 r. córki Barbary.

Fot. wikimedia commons

  1. Ten Bohater miał być wyklęty i zapomniany.
    Dziś jest inspiracją i wzorem polskiego patriotyzmu.
    Cześć Jego pamięci!

Comments are closed.