21 lipca 2019 r. w Gibach odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. – największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej.

Uroczystości w Gibach rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Anny. Następnie zgromadzeni przemaszerowali pod Krzyż – pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej, gdzie oddali hołd pomordowanym. Odczytany został list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Głos zabrali obecni ministrowie: Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej oraz Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników obchodów odczytał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela.

– Komunistom nigdy nie udało się wymazać Ofiar Obławy Augustowskiej z naszej narodowej pamięci. Wszystkim osobom i organizacjom społecznym, samorządom, parlamentarzystom, duchownym, którzy od wielu lat pielęgnują pamięć o ofiarach tej tragedii, składam dziś podziękowania – zaznaczył w liście prezes IPN.

W liście dr Jarosław Szarek podkreślił:

– Nie mogę nie wspomnieć przy tej okazji o członkach Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku, którzy jeszcze w okresie komunistycznego zniewolenia potrafili przezwyciężyć strach i upomnieć się o prawdę na ten temat. Dla kierowanego przeze mnie Instytutu Pamięci Narodowej nie było wątpliwości, że grono odważnych ludzi zasługuje na najwyższe uznanie jakim jest Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej. Przyznając to wyróżnienie chcieliśmy wyrazić nie tylko wdzięczność, ale też wspólną wiarę, że nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli poznać przebieg ostatnich dni życia Ofiar i miejsce Ich wiecznego spoczynku. A Polska odda Im hołd, na jaki zasługują.

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości złożono wieńce oraz zapalono znicze.

Głównymi organizatorami tegorocznych obchodów byli Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r., Gmina Giby i Parafia Rzymskokatolicka w Gibach. Współorganizatorami zaś Instytut Pamięci Narodowej oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Polecamy również portal tematyczny IPN poświęcony Obławie Augustowskiej: www.oblawaaugustowska.pl.

Źródło: www.ipn.gov.pl

Comments are closed.