Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej zbiórce zniczy i wpłat na znicze na groby na Kresach.
W tym roku nastąpił bardzo znaczny, niepokojący spadek turystów z Polski odwiedzających Lwów i Kresy. Powodem tego były długie kolejki na granicy i obowiązkowe szczepienia Covidowe.
Prosimy uprzejmie o przekazanie informacji znajomym o możliwości przekazania wpłaty na Znicz na Kresy, by Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia.
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński
Apelujemy również o włączenie się do pomocy charytatywnej świątecznej dla Polaków na Kresach (art. spożywcze o długim terminie ważności, m.in. konserwy mięsne). Dyżur w siedzibie SPPTiK i KIK w Przemyślu – Klasztor Sióstr Benedyktynek 9, wejście od ul. Krasińskiego, dawny sklepik- środa w godz.16 – 17.
Tel. 608-611-549

Comments are closed.