Żary, 2 października 2020r.

 

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów  – Oddział Żary

Kresowe Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

ul. Bohaterów Getta 22 „B”

68-200 Żary, woj. Lubuskie

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent RP

dotyczy: wniosek o utworzenie w Warszawie Muzeum Wołyńskiego wszystkich ofiar  ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z pilnym wnioskiem o utworzenie w Warszawie, stolicy naszego Państwa,  Muzeum Wołyńskiego dokumentującego zbrodnię ludobójstwa dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947. Ofiarami tej bezprecedensowej w swoim okrucieństwie akcji, zorganizowanej i przeprowadzonej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i bandy tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, padło ponad 150 tysięcy (wg niektórych naukowców nawet ponad 200 tysięcy) Polaków. Mordowani byli również Żydzi, Węgrzy, Rosjanie, Ormianie, Czesi, Słowacy a także Ukraińcy, którzy nie chcieli brać udziału w zabójstwach swoich sąsiadów bądź pomagali ofiarom.

W Polsce powstało wspaniałe Muzeum Katyńskie dokumentujące mord dokonany przez NKWD w 1940 r. na ponad 20 tysiącach polskich oficerów i funkcjonariuszy. Placówka ta spełnia także wspaniałą rolę edukacyjną, jak również jest formą oddania hołdu wszystkim ofiarom sowieckich zbrodniarzy ze wszystkich miejsc kaźni tzw. zbrodni katyńskiej. W Warszawie istnieje piękne Muzeum Polin poświęcone polskim Żydom, tworzone jest dodatkowo Muzeum Getta warszawskiego i Muzeum Polaków ratujących Żydów. Dokładnie takiego samego modus operandi domagamy się od polskich władz wobec tysięcy naszych krewnych pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.

Przypominamy, że 99% ofiar do chwili obecnej nie ma swojego grobu i spoczywa w dołach, jamach, śmietniskach, bez znaku krzyża i w miejscach narażonych na codzienne bezczeszczenie zwłok, zaś władze Ukrainy od niemal 30 lat, łamiąc podstawową Kartę Praw Człowieka (w szczególności prawo do godnego pochówku), odmawiają ich  godnego pochówku. Kolejne polskie Rządy nie są w stanie skutecznie wyegzekwować od wschodniego sąsiada poszanowania podstawowych praw człowieka milionów Polaków (rodzin ofiar).

W związku z tym placówka muzealna jest pilną koniecznością, aby z jednej strony oddać hołd wszystkim pomordowanym, ale także by głośno wybrzmiała historia dramatu Kresowiaków i by nie można jej było zakłamać. Nie jest tajemnicą, iż władze Ukrainy dokonują haniebnego procederu gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Dmytro Kłaczkiwski itp.) i próbują zakłamywać prawdę historyczną, co nie spotyka się z właściwą i dostatecznie silną oraz skuteczną reakcją polskich władz. Bierność w tej sprawie jest grzechem zaniechania, co już zostało doświadczalnie sprawdzone przez polskie władze w kontekście stosunków polsko-żydowskich, gdy brak zrozumienia ciężaru gatunkowego walki o prawdę historyczną na arenie międzynarodowej zaowocował po latach oskarżeniem Polaków o współudział w holokauście. Dokładnie to samo może w przyszłości dotyczyć stosunków polsko-ukraińskich, gdyż już teraz nacjonaliści ukraińscy otwarcie negują zbrodnie dokonane przez OUN-UPA, jednocześnie oskarżając Polaków o mordowanie Ukraińców.

Moralnie niedopuszczalne jest dzielenie polskich ofiar II wojny światowej na te „poprawne politycznie” zastrzelone przez Niemców bądź Sowietów, oraz te „niepoprawne politycznie” zatłuczone ukraińską siekierą, które należy ocenzurować bądź pokryć pajęczyną niepamięci. Polskie dzieci topione w studniach, palone żywcem czy roztrzaskiwane o ściany, ciężarne kobiety  z rozpruwanymi sierpem brzuchami mają dokładnie takie samo prawo do swojego muzeum, jak polscy oficerowie zastrzeleni nad dołami śmierci w Katyniu.  Pozbawianie ich tego prawa jest rzeczą niegodną i niesprawiedliwą, żadnego wytłumaczenia nie stanowi tutaj doraźna polityka tego czy owego rządu wycierającego sobie usta rzekomą „racją stanu”.  Nie ma takiej racji stanu, która pozwala zakłamywać prawdę o ludobójstwie Polaków i łamać podstawowe prawa człowieka naszych obywateli. Warto zwrócić uwagę, iż zbrodnia dokonana przez ukraińskich nacjonalistów objęła niemal 10 x więcej ofiar niż zbrodnia katyńska, w jej ramach mordowani byli wszyscy Polacy zamieszkujący daną miejscowość (dzieci, kobiety, mężczyźni, staruszkowie), z mapy zniknęło na zawsze wiele polskich miejscowości. Wielka ilość ofiar, rozległość terytorialna miejsc kaźni sprawia, że ludobójstwo to jest sprawą niezwykle ważną i poruszającą dla całego naszego narodu.

Muzeum Wołyńskie powinno być usytuowane w Warszawie, gdyż tylko taka lokalizacja zapewni właściwą promocję wiedzy historycznej i edukację społeczeństwa oraz skuteczne oddziaływanie międzynarodowe. Bardzo się cieszymy, iż polskie władze w sposób wręcz niezwykły starają się kultywować pamięć żydowskich ofiar II wojny światowej poprzez aż trzy placówki muzealne umieszczone w stolicy naszego kraju, co z całą pewnością przyczyni się do właściwego wybrzmienia prawdy historycznej o zbrodniach dokonanych na Żydach. W tym kontekście uważamy za konieczne powołanie w stolicy Muzeum Wołyńskiego poświęconego pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, gdyż byłoby dalece niesprawiedliwe i niewłaściwe wywyższanie cierpienia ofiar holocaustu ponad cierpienia  męczenników z Kresów Wschodnich II RP. Mamy olbrzymi szacunek dla ofiar holokaustu i domagamy się takiego samego szacunku od polskich władz w stosunku do tysięcy Kresowian zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.

Pilność naszego wniosku motywujemy tym, iż dożywają swych dni ostatni świadkowie i bezpośredni krewni ofiar ukraińskich nacjonalistów, którym haniebna postawa władz Ukrainy łamiących podstawową Kartę Praw Człowieka i bierność oraz brak skuteczności polskich władz uniemożliwiła pochówek najbliższych. Chcemy by choć u schyłku życia poczuli i mieli pewność, że państwo polskie nigdy nie zapomni o tej okrutnej zbrodni i jej ofiarach.  Jednocześnie współczesna relatywizacja historii, gdzie często zrównuje się kata z ofiarą, prowadzi do wypaczenia prawdy historycznej i deptania godności narodowej Polaków, co w dłuższej perspektywie jest bardzo groźne dla polskiej racji stanu, gdyż narzuca narrację przedstawiającą Polaków jako zbrodniarzy.

O prawdę historyczną trzeba walczyć, sama się nie obroni, a najlepszą i sprawdzoną w praktyce metodą jest powstanie profesjonalnej placówki muzealnej w stolicy kraju, oddziaływającej na całe społeczeństwo i państwa ościenne.

Muzeum Wołyńskie w Warszawie jest polską racją stanu a jednocześnie wypełnieniem testamentu wszystkich ofiar okrutnej zbrodni.

Szanowny Panie Prezydencie rozpatrując to nasze „wołanie na puszczy”,  prosimy mieć to wszystko na uwadze.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku

Klub Tarnopolan TMLiKPW – Żary

Prezes dr Krzysztof Kopociński

Zarząd Główny TMLiKPW

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich  w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów- Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów- Wrocław

Prezes Honorowy Szczepan Siekierka

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Prezes Witold Listowski

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Kraków

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Lublin

Prezes Prof. Włodzimierz Osadczy

Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu, Zamość

Prezes Janina Kalinowska

Ks. Antoni Moskal

Kapelan Pamięci Pomordowanych w Borownicy

Prof. Czesław Partacz, Koszalin

Prof. Bogumił Grott, Kraków

Dr Lucyna Kulińska, Kraków

Kustosz Pamięci Narodowej

Ewa Siemaszko, Warszawa

Prof. Leszek S. Jankiewicz

b. Prezes Instytutu Kresów Rzeczypospolitej w Warszawie

Prof. Bogusław Paź, Wrocław

Prof. Andrzej Zapałowski, Przemyśl

Prof. Wiesław Jamrożek

Prorektor Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy w Żarach

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Dr hab. Olgierd Grott prof. UJ, Kraków

Dr hab. Leszek Jazownik prof. UZ, Zielona Góra

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu

Prezes Danuta Skalska

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”

Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

Zygmunt Muszyński, Kożuchów

Zarząd Główny TMLiKPW

Fundacja „Wołyń Pamiętamy”

Prezes Katarzyna Sokołowska

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezes Florian Kuriata

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”

Prezes Dr Jan Walczak

Obywatelska Inicjatywa Budowy Pomnika „Ofiar Wołynia” w Lublinie

Przewodniczący Zdzisław Koguciuk

Jan Tarnowski, Zielona Góra

Zarząd Główny TMLiKPW

Stowarzyszenie Polskich Termopil i Kresów

w Przemyślu, Klub Inteligencji Katolickiej

Stanisław Szarzyński

Redaktor naczelny Kresowego Serwisu Informacyjnego

Bogusław Szarwiło

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”  Legnica

Prezes Dr Tadeusz Samborski

Stowarzyszenie „Kresy Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć” w Dębnie

Antoni Dąbrowski

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe

Prezes Piotr Adam Szelągowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Elblągu

Prezes Natalia Warda

Związek Szlachty Polskiej

Prezes Daniel Jan Potocki

Stowarzyszenie 42 Pułku Zmechanizowanego i  11 Brygady Zmechanizowanej

Prezes Zarządu Płk rez. Krzysztof Polusik

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej- Koło Kresowe w Żarach

Prezes por. w st.sp. Władysław Sroka

Stowarzyszenie Kresowian w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Tadeusz Nowacki

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Wydawnictwo Magna Polonia w Warszawie

Prezes Przemysław Holocher

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Opolu

Prezes Jolanta Kołodziejska

Zarząd Główny TMLiKP

Związek Sybiraków

b. Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze Józef Maciejewski

Europejska Unia Uchodźców i Wypędzonych

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Świdnicy

Prezes Antoni Jadach

Dr Artur Brożyniak

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” w Bieniowie

Prezes Urszula Chomont

Dr Czesław Wilczyński, Kraków

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Lublin

Alina Kaźmierczak

  1. Wstyd że takiego Muzeum dotąd nie ma. Państwo polskie nie potrafi (nie chce?) należycie upamiętnić niewinnych ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Jest to, jakby nie patrzeć, hańba…
    Na szacunek zasługują w tej sytuacji organizacje społeczne i wiele niemal anonimowych osób pielęgnujących pamięć.

Comments are closed.