W związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium. Pełna treść ostrzeżenia dostępna jest na stronie internetowej: gov.pl/dyplomacja/ukraina Jeśli przebywasz w tej chwili na Ukrainie, powinieneś bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP […]

Czytaj więcej →

Zmagania sportowców polonijnych odbędą się w malowniczej Wiśle w powiecie cieszyńskim w dniach 27 lutego – 3 marca 2022 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w różnych formach, w tym w obszarze sportu. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń. Największymi są igrzyska odbywające […]

Czytaj więcej →

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoszenia do 20 marca 2022 r. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, […]

Czytaj więcej →

Ze względu na rosnące napięcie na Ukrainie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego, donieckiego, ługańskiego, połtawskiego, sumskiego, zaporoskiego, chersońskiego, mikołajowskiego, odeskiego, Sewastopola i na Krym. Obywatele polscy, którzy przebywają na tych obszarach Ukrainy powinni je opuścić. W pozostałej części Ukrainy MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. Osoby, które przebywają na […]

Czytaj więcej →

20 lutego w Taboryszkach spotkali się rodzina i przyjaciele malarki ludowej Anny Krepsztul. Spotkanie miało szczególną okazję – w tym dniu obchodzone były 90. urodziny malarki. Zmarła w 2007 roku Anna Krepsztul nadal łączy ludzi. Z rana na cmentarzu harcerze z księdzem Dariuszem Stańczykiem modlili się za duszę artystki-malarki. W kościele pw. św. Michała Archanioła w […]

Czytaj więcej →

13 lutego 2022 r. na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (sejm.gov.pl) ukazał się okolicznościowy tekst: „Za zbrodnie, mękę i krew, żołnierski wzywa nas zew”. 80 lat temu powstała Armia Krajowa. Intencją izby niższej parlamentu zapewne było uczczenie 80. rocznicy wydania rozkazu nr 627 Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 […]

Czytaj więcej →

W poniedziałek, 14 lutego, Wileńszczyzna oddała hołd bohaterom Armii Krajowej w 80. rocznicę jej powstania. Związek Polaków na Litwie oraz Klub Weteranów Armii Krajowej zaprosił swych członków i zwolenników do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomnikach i miejscach spoczynku żołnierzy AK na całej Ziemi Wileńskiej. Główne obchody odbyły się na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej. […]

Czytaj więcej →

Polacy na Litwie dołączają do rzeszy obrońców pomnika Piotra Skargi w Krakowie. Apel w obronie pomnika rektora Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego wystosował dzisiaj Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie. Największa polska organizacja na Litwie wyraziła zaniepokojenie dążeniami urzędników do usunięcia pomnika z placu św. Marii Magdaleny w Krakowie, naprzeciwko kościoła św. […]

Czytaj więcej →

8 lutego 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka. Major Szendzielarz był legendarnym dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Walczył w kampanii wrześniowej, podczas wojny zaangażował się w działalność podziemną, należał do Armii Krajowej. Po wojnie nie złożył broni, ale kontynuował walkę z komunistycznym reżimem. Został […]

Czytaj więcej →

„A potem fale potopu zamykają się nad nami. Trzy dni i trzy noce miasto brzęczy i trzęsie się od sowieckich tanków, które zalewają – puste jak wymiótł – ulice. Na rogatce witała je tylko delegacja Żydów komunistów z kwiatami. Samo miasto chłonęło je w martwym, zastygłym milczeniu….Dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych został zastrzelony przez NKWD, które […]

Czytaj więcej →