AWPL - ZChRW Wilnie odbył się VIII zjazd sprawozdawczo-wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL). Członkowie ugrupowania wybrali nowe władze, w tym przewodniczącego, wiceprezesów, sekretarza odpowiedzialnego, Radę Naczelną i komisje partii, zmienili statut.

Lider AWPL Waldemar Tomaszewski podziękował wszystkim członkom partii za pracę w ciągu ostatniej kadencji. „Dzięki tej pracy i zrozumieniu oraz przekonaniu naszych wyborców udało się nam znacząco wzmocnić nasze pozycje na Litwie. Mamy też dobrą pozycję w Europarlamencie” – mówił Tomaszewski. Dodał, że „ważnym momentem naszej jedności było to, że nasi ludzie nie byli uwikłani w skandale korupcyjne”. Wyraził zadowolenie z tego, że partia ma w swoich szeregach sporo młodzieży, na różnych szczeblach, w tym zarządzaniu i w samorządach.

Lider AWPL zaznaczył, że partia ma dbać o to, by nie stać się nomenklaturową siłą polityczną. By zachować życzliwość i uczciwość wobec wyborców. „Naszym zadaniem jest służenie ludziom. Jak mówiła św. Teresa, ten kto służy ludziom, nie musi obrażać się na ich osądy” – mówił Tomaszewski.

„Oprócz wartości chrześcijańskich drugim naszym ważnym elementem strategii jest łączenie wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękując Bogu, udało się połączyć polską społeczność, w wielkim stopniu mniejszości narodowe, ale też wielu Litwinów głosuje na nas. Łączymy ludzi dla wspólnej pracy i dla wspólnego dobra” – powiedział Waldemar Tomaszewski.

Podczas VIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego AWPL delegaci jednogłośnie dokonali zmian w Statucie AWPL. Najważniejszą zmianą jest uzupełnienie nazwy partii. Odtąd nazwa partii będzie brzmiała „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin”.

Waldemar Tomaszewski podał przyczyny zmiany nazwy ugrupowania. „Musimy iść zgodnie z rytmem czasu, wartości chrześcijańskie i rodzinne są najważniejsze” – powiedział lider partii. Dodał, że nazwa nie jest zmieniana, a uzupełniana.

Komponent „AWPL” pozostanie na pierwszym miejscu, by nie dezorientować wyborców. Do uzupełnionej nazwy partia będzie przechodziła elastycznie. „O zmianie nazwy ugrupowania mówiłem jeszcze w 2009 roku. Partia działa w kierunku chrześcijańskiej demokracji. Będziemy właściwą chrześcijańską demokracją na Litwie” – zapewnił.

Ponadto na zjeździe dokonano wyboru władz partii na kolejną kadencję. Na przewodniczącego ponownie został wybrany Waldemar Tomaszewski, który kieruje nią niezmiennie od roku 1999.

„Nie będę żałował sił” – zapewnił Waldemar Tomaszewski. „Musimy być w ciągłym ruchu organizacyjnym i programowym, iść do przodu, stawiać na rzeczy najważniejsze” – powiedział. Nowo wybrany prezes wyraził przekonanie, że przyszłość partii zapowiada się dobrze. „Na pewno nam się uda, uda się już najbliższej jesieni. Zdobyć zaufanie nie jest łatwo, ale jeszcze trudniej jest je zachować. Wierzę, że nam się uda” – prognozował elekt.

Informacja własna

 1. Tomaszewski jest wielkim politykiem. Wspomnicie kiedyś moje słowa. Przydałby się taki w naszym MSZ zamiast Szczerskiego, Dworczyka, vel Grajewskiego i wielu innych szkodników.

 2. Taka chadecka partia, o podobnym profilu i z takim przywództwem, przydałaby się w Polsce, gdzie jest zupełna luka. Mamy nadmiar lewactwa (SLD, Razem), liberałów (PO, Nowoczesna) i socjalistów (PiS), trochę drobnicy kontrolowanej przez służby (Korwin, narodowcy), trochę nie wiadomo czego (Kukiz, PSL). Ale prawdziwej chadecji brak.

 3. Warto podkreślić, że choć wszyscy jesteśmy grzeszni, ale nikt nie jest z tego powodu odrzucony i zepchnięty na margines. Polecam wypowiedź Ojca Świętego Franciszka:

  „Mężczyźni grzesznicy, kobiety grzesznice, grzeszne siostry zakonne, grzeszni biskupi i kardynałowie, Papież grzesznik… Wszyscy! Jak może być święty taki Kościół? By odpowiedzieć na to pytanie, kieruję się słowami z listu św. Pawła do chrześcijan w Efezie. Apostoł, biorąc przykład z relacji rodzinnych, stwierdza, że «Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić» (5,25-26).

  To nie my sprawiamy, że Kościół jest święty, ale Bóg, Duch Święty w swej miłości! My jesteśmy Kościołem grzeszników.

  Była już w dziejach pokusa, by twierdzić: Kościół to jedynie Kościół czystych, całkiem konsekwentnych, a innych trzeba oddalić. To nie jest prawda, to herezja! Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników. Nie odrzuca nas wszystkich, ponieważ przeciwnie, wszystkich powołuje. Przyjmuje ich, jest otwarty nawet na najdalszych. Wzywa wszystkich, by dali się objąć miłosierdziu, czułości i przebaczeniu Ojca, który daje wszystkim możność spotkania Go, pójścia ku świętości” – powiedział Franciszek.

 4. Waldemar Tomaszewski, prowadzący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie (teraz AWPL_ZChR) do wyborczych sukcesów jest kimś najlepszym, kto mógł się obecnie przytrafić polskiej społeczności na Litwie – szykanowanej przez władze państwa litewskiego i pozostawioną bez wsparcia przez polityków Ojczyzny.

 5. AWPL – ZChR: Idziemy zgodnie z rytmem czasu, wartości chrześcijańskie i rodzinne są najważniejsze, trzeba ich bronić przed zalewem lewactwa, bezbożności i redefiniowania pojęcia „rodzina”.

 6. Brawo za zmianę – choć wasza działalność i tak oparta jest na chrześcijańskich wartościach co wszyscy wiedzą.

 7. AWPL-ZChR prowadzona przez Waldemara Tomaszewskiego to partia pryncypialna, oparta na wartościach, bliska ludziom i ich sprawom, uczciwa, dla zasady niebiorąca żadnych funduszy od biznesu (pomimo różnych propozycji), niezamieszana w afery ani skandale korupcyjne (co na Litwie jest wyjątkiem. Teraz krajem wstrząsnęła potężna afera łapówkarska szefa partii liberałów). Dlatego AWPL-ZChR cieszy się wielkim szacunkiem i jest dobrą alternatywą przed zbliżającymi się wyborami.

 8. Kolejna potężna afera w lietuviskich partiach, tym razem u liberałów.
  Na szczęście to nie nasz ból głowy – my mamy dobrą alternatywą, uczciwą, wierną wartościom AWPL-ZChR.
  Wybór jest oczywisty.

 9. Mamy kryzys wartości. Środowiska nieheteronormatywne, bezwyznaniowe, moralnie zepsute dążą do laicyzacji afiszują się ze swoją odmiennością, która jest lobbowana w każdej dziedzinie.
  Nie mozna biernie się temu przyglądać, trzeba wyjść na przeciw z podniesioną głową. I tak robi to Tomaszewski. Bierzmy przykład. To my jesteśmy większością a nie te promile procentowe.

 10. Serdecznie gratulujemy Panu Tomaszewskiemu oraz jego współpracownikom. To wielki akt, który wymagał na pewno sporej odwagi.
  To bardzo ważna i słuszna decyzja w dobie dzisiejszych wydarzeń. Tylko w jedności i w Bogu nadzieja.

 11. Do grona najwybitniejszych reprezentantów chadecji należeli m.in. Robert Schuman – inicjator utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 12. No to mamy piękną chadecję. Szkoda, że tylko na Litwie.
  Dla pana Tomaszewskiego wielki szacunek za odważną deklarację w jakim kierunku będzie szła Akcja.

Comments are closed.