Od 28 listopada br. w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych zacznie obowiązywać nowy system rejestracji na złożenie wniosku o wizę do Polski.

Nowy system został wprowadzony w odpowiedzi na działania nielegalnych pośredników wizowych w Białorusi, uniemożliwiających zapis na złożenie wniosku o wizę do Polski. Każdy rezerwujący termin na złożenie wniosku wizowego do Polski, będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość wykorzystując do tego Międzybankowy System Identyfikacji (MSI). Jest to ten sam system, który służy do realizacji przelewów bankowych.

Rejestrując się na złożenie wniosku o wizę należy podać jedynie: – Imię i nazwisko – Numer identyfikacyjny – Numer telefonu.

Żadne dodatkowe dane o aplikujących nie są zbierane i przetwarzane przez polskie urzędy konsularne oraz firmę outsourcingową. Logowanie do Międzybankowego Systemu Bankowego (MSI) służy wyłącznie potwierdzeniu tożsamości aplikującego.

Takie rozwiązanie wyeliminuje działających nielegalnie pośredników blokujących dostęp do rejestracji wizowej oraz zwiększy dostępność wiz dla obywateli Białorusi.

gov.pl