bpW pałacu w Jaszunach na Litwie odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego biskupowi diecezji grodzieńskiej na Białorusi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi. To niezwykle radosna uroczystość dla Kościoła i wiernych zarówno z Litwy, jak i Białorusi.

Urodzony na Ziemi Solecznickiej na Wileńszczyźnie ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz jest trzecią osobą, której w rejonie solecznickim przyznano to zaszczytne wyróżnienie. Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego przyznano dotychczas prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu (1925-2009) i arystce ludowej Annie Krepsztul (1932-2007).

„Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz to autorytet moralny, wierny syn Kościoła, Ziemi Wileńskiej i naszej ojcowizny, która się rejonem solecznickim nazywa. To kapłan, który żył i żyje wiarą, który tą wiarą się dzieli i, co jest bardzo ważne, na każdym posterunku tej wiary broni” – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podczas uroczystości.

„Opatrzność Boża tak urządziła, że urodziłem się konkretnie w tym miejscu, w tym rejonie, który jest dla mnie bardzo bliski. Sercem zawsze jestem z wami. Mimo że jestem w Grodnie biskupem, każdego dnia jestem razem z wami w modlitwie. Na pewno łączy nas wiara, ta ziemia, z którą jesteśmy zrośnięci, tradycje, zwyczaje, chrzest, a najważniejsza jest wiara. Serdecznie dziękuję, będę jeszcze bardziej się modlić w intencji całego rejonu, mieszkańców o pomyślność, o Boże błogosławieństwo dla każdego z was, szczególnie dla waszych rodzin ” – mówił ks. biskup.
Rada rejonu solecznickiego nadała tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego ordynariuszowi diecezji grodzieńskiej biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi 26 maja tego roku. Radni uhonorowali księdza biskupa za to, że jest autorytetem duchowym i moralnym, prowadzi działalność charytatywną i społeczną. Z propozycją nadania urodzonemu na Ziemi Solecznickiej biskupowi honorowego obywatelstwa wystąpili członkowie AWPL, ZPL i Towarzystwa Sportowego „Sokół”.
Biskup Aleksander Kaszkiewicz, syn Józefa i Marii z domu Marcinkiewicz, urodził się we wsi Podgajdzie. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Dojlidach i Ejszyszkach. W latach 1971-1976 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kownie. W 1976 roku przyjął święcenia diakonatu i kapłańskie w katedrze w Poniewieżu z rąk biskupa Romualda Krikščiūnasa. Posługę kapłańską pełnił w parafii katedralnej Chrystusa Króla w Poniewieżu, następnie jako proboszcz parafii Świętego Ducha we Wilnie. 13 kwietnia 1991 roku został mianowany przez św. Jana Pawła II pierwszym biskupem diecezjalnym nowo erygowanej diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Sakrę biskupią przyjął 23 maja 1991 roku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Biskup Aleksander Kaszkiewicz jest człowiekiem spokoju i dialogu, głębokiej i prostej wiary, zatroskany o wspólnotę diecezjalną i sukcesywnie wprowadzający zalecenia Soboru Watykańskiego II. Rodzinnie i emocjonalnie związany z Wileńszczyzną, szczególnie z rejonem solecznickim.
Źródło: salcininkai.lt
  1. Na Wileńszczyźnie wielu jest wspaniałych ludzi, dla których nic nie straciło na znaczeniu hasło ’ Bóg, Honor i Ojczyzna’ a nawet więcej – jest podtrzymywane i pielęgnowane

  2. Kresy i Kresowiacy są dumni z takich postaci jak bp. Kaszkiewicz! Gratulacje i wszystkiego najlepszego!

  3. Ziemia Wileńska zawsze była bogata we wspaniałych duchownych. Wystarczy wspomnieć nieodżałowanej pamięci ks. Parałata Józefa Obrembskiego, który zmarł w wieku 105 lat (!!!) w 2011 roku. Nie bez przyczyny był nazywany PRAŁATEM WILEŃSZCZYZNY, bo służył posługą duszpasterską, mądrą radą i zwykłą ludzką życzliwością wszystkim potrzebującym.
    Ksiądz bp Kaszkiewicz to także postać nietuzinkowa. Gratuluję otrzymania zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego i życzę Bożego Błogosławieństwa w trudnej i odpowiedzialnej posłudze!

  4. To wspaniały biskup i niezwykle skromny. To wzór dla rozpoczynających spełnianie woli Chrystusa „idźcie i nauczajcie”

Comments are closed.