– Przez kilkadziesiąt lat ten temat nie był obecny w kraju, był spychany, marginalizowany, był zafałszowywany. Teraz wreszcie możemy ukazywać prawdę o tym największym zwycięstwie początku XX wieku, dzięki któremu przetrwaliśmy – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas otwarcia debaty historyków w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Zorganizowana 20 sierpnia 2020 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego debata poświęcona była wojnie polsko-bolszewickiej i jej kulminacyjnemu punktowi, który rozegrał się na przedpolach stolicy odrodzonego państwa polskiego – Bitwie Warszawskiej, która zdecydowała o losie Polski i Europy.

Spotkanie w imieniu organizatorów otworzyli: dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP oraz Robert Supeł – dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

W debacie uczestniczyli:

prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski, IPN)

prof. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

prof. Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy),

prof. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Polityczny Polskiej Akademii Nauk),

prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wolfgang Templin (niemiecki historyk i publicysta).

Debatę poprowadził prof. Włodzimierz Suleja.

Wydarzenie było transmitowane na stronach: www.prezydent.pl i www.ipn.gov.pl.

Źródło: www.ipn.gov.pl

  1. Uważam że wciąż zbyt słabo jest nagłaśniany pozytywny wkład Polaków w historię Europy. Bitwa Warszawska to przecież tylko jeden z elementów naszego dziedzictwa historycznego.

Comments are closed.