Broszura poświęcona bohaterom jednej z bitew wojny polsko-bolszewickiej – starcia pod Zadwórzem na przedpolach Lwowa 17 VIII 1920 r. Tegoż dnia doszło do walki między liczącym 350 żołnierzy polskim batalionem a przeważającymi siłami bolszewików (3–6 tys. czerwonoarmistów). I choć Polacy w większości zginęli, to ich opór dał czas obrońcom Lwowa na przygotowanie się na ewentualny atak wroga.

Szymon Nowak, Bohaterowie spod Zadwórza, Warszawa 2020 – Seria wydawnicza: „Bohaterowie Niepodległej” (publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży)

Z broszurą można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu pamięci Narodowej.

Źródło: ipn.gov.pl