Jest takie miejsce w Drohobyczu, gdzie każdy – biedny, chory czy w potrzebie, bez względu na wiek, wyznanie i narodowość – otrzyma pomoc. To Stacja Pomocy Socjalnej „Caritas” Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Bonifratrów.

W Stacji udzielana jest pomocy głównie medyczno – opiekuńczą osobom przychodzącym z zewnątrz oraz osobom zgłoszonym w ich domach. Ale nie tylko. Jak opisują ją sami bracia zakonni:

„W naszej Stacji dzielimy się z potrzebującymi żywnością, lekarstwami, odzieżą, środkami higieny osobistej. Pomagamy osobom starszym wiekiem, świadcząc opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną zapewniając im codzienne posiłki. Dajemy możliwość kąpieli tym, którzy nie mają ciepłej wody w domu lub są zaniedbane z powodu swojego inwalidztwa. Na liście naszej Stacji zapisanych jest ponad 600 osób, dzieci, dotknięte chorobą, inwalidzi, bezdomni, osoby z ośrodków dla uzależnionych, przesiedleńcy. Osoby te często mieszkają w ubogich warunkach, które są spowodowane rożnymi kolejami losu (śmierć współmałżonka, utrata pracy, niepełnosprawność), często (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), brakuje im pieniędzy na leki na jedzenie, są to osoby samotne i schorowane które nie są w stanie same sobie radzić w życiu. Pomocą dla nich jest rodzina, jeśli jeszcze żyje i nie jest to dla nich zbyt kłopotliwe, kościoły wyznaniowe, sąsiedzi, przygodni ludzie dobrej woli, a także my.

Nasza praca polega na pomocy im w tych sprawach które akurat są naglące. Sprzątamy ich domy, przynosimy obiady, robimy dla nich zakupy, kupujemy leki w aptekach lub korzystamy z darów, prosimy lekarzy o konsultacje, organizujemy zbiórki w naszych klasztorach w Polsce, aby zdobyć pomoc. Odwiedzamy i wspomagamy podopiecznych w szpitalach, wykonujemy rehabilitację przyłóżkową, uczestniczymy w ich smutkach i radościach, przy pomocy miejscowych osób przeprowadzamy drobne prace remontowe (naprawa dachu, uszczelnianie okien na zimę, remont mieszkania, odśnieżanie), zapewniamy opiekę duchową – sakramentalną, przeżywamy z nimi ich święta i inne święta kościelne, uczestniczymy w pogrzebie ich bliskich, wychodzimy z nimi na spacery. Udzielamy także pomocy ukraińskim organizacjom charytatywnym i ośrodkom pomocy socjalnej w Drohobyczu i pobliskich miastach. Organizujemy misyjne akcje medyczne dla miejscowej ludności. Współpracujemy z Caritasem Polska i Caritasem Samborsko – Drohobyckim na Ukrainie. Angażujemy się w sprawy parafian Kościoła rzymskokatolickiego w Drohobyczu i dekanatu stryjskiego współpracując z ks. proboszczem tutejszej parafii w Drohobyczu.”

W 2018 roku bracia zakonni udzielili pomocy 4290 osobom, z czego 466 to stali podopieczni ( w tym 27 osób pochodzenia polskiego, 19 przesiedlonych ze wschodniej Ukrainy, 3 osoby pochodzenia tatarskiego). Na wsparcie biednych wydano 91 tysięcy złotych (ok. 667 tys. hrywien) w wyniku czego rozdysponowano 21,5 ton produktów żywnościowych głównie mąki, oleju roślinnego, cukru, makaronu, ryżu, a w okresach świątecznych konserw, słodyczy, środków higieny osobistej. Przekazano też 0,5 tony używanej odzieży.

Potrzebującym w Stacji wydawano posiłki oraz lekarstwa – każdego miesiąca dla ok 105 osób – których zakup dofinansował Senat RP na kwotę 173 tys hrywien.

Każdy komu bliska jest misja Braci Bonifratrów może w prosty sposób pomóc ludziom z Ukrainy, finansując zakup niezbędnych środków do życia: produktów spożywczych, środków higienicznych i medycznych. Niezbędne informacje na stronie: https://bonifratrzy.pl/osrodek-wsparcia/stacja-pomocy-socjalnej/

***

Zakon Bonifratrów na wielowiekową tradycję. Pełna nazwa brzmi: Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego (łac: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, w skrócie: OH).

Popularne nazwy to: Bonifratrzy, Bracia Miłosierdzia, Dobrzy Bracia, Bracia Szpitalni.

Charyzmat: posługa chorym, ubogim, cierpiącym i opuszczonym.

Działalność: Zgodnie ze swoim charyzmatem, Bonifratrzy posługują chorym i ubogim w prowadzonych przez Zakon: szpitalach, domach opieki, aptekach, poradniach ziołolecznictwa, jadłodajniach dla ubogich, i innych ośrodkach pomocy.

Jednym z podstawowych elementów postawy chrześcijańskiej jest poszanowanie ludzkiej godności. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma prawo do osobistej godności i do poszanowania jej przez innych, bez względu na to, jakimi chorobami został dotknięty, jakim rodzajem niepełnosprawności został ograniczony. Fakt, iż Jezus zawsze stawał po stronie słabych, biednych i odrzuconych poza nawias społeczeństwa, jest dla Zakonu Szpitalnego drogowskazem, wyznaczającym fundamentalny kierunek jego działalności i powołania. To świadectwo realizuje się w duchu miłosierdzia zawartego w Ewangelii.

Opieka nad chorymi i pomoc ludziom potrzebującym były od wieków domeną Kościoła. Niezwykły postęp techniczny, jaki dokonał się w ostatnich czasach, poprawia co prawda skuteczność leczenia, jednak stwarza również zagrożenie, że człowiek pozostanie sam ze swoimi problemami i potrzebami. Tradycje i wielowiekowa historia dzieł apostolskich Zakonu Bonifratrów są pomocą w tworzeniu życzliwej i rodzinnej atmosfery, w której osoba ludzka i jej potrzeby pozostają w centrum uwagi.

Fot. Stacja Pomocy Socjalnej „Caritas” Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego Bonifratrów

Źródło: wspolnotapolska.org.pl