Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski pogratulował przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, posłowi do Parlamentu Europejskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu dobrych wyników w wyborach samorządowych.

„Życzę Panu i wszystkim Merom, radnym z ramienia AWPL-ZChR, abyście wspólnie z powodzeniem kontynuowali misje zachowania i promowania polskiej tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących na Litwie” – napisał Bonisławski w liście gratulacyjnym.

„W imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” składam na Pana ręce serdeczne gratulacje z okazji dobrego wyniku w wyborach samorządowych. Wyrazy szczerego uznania kieruję także dla wybranych Merów oraz wszystkich członków Rady Samorządu. Razem rozpoczną Państwo kolejny etap ważnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz Polaków mieszkających na Litwie” – podkreślił Bonisławski.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” gratuluje liderowi AWPL-ZChR „wielu lat ciężkiej i konsekwentnej pracy, która przynosi wspaniałe efekty”.

„Cieszy mnie fakt, że z głównych priorytetów działalności AWPL-ZChR wyznacza Pan młodzież oraz szkolnictwo. Na uwagę szczególnie zasługuje ważny cel Pańskiej działalności, jakim jest aktywizacja życia społeczno-kulturalnego w małych miejscowościach na terenie Litwy” – podkreślił Bonisławski.

„Życzę Panu i wszystkim Merom, radnym z ramienia AWPL-ZChR, abyście wspólnie z powodzeniem kontynuowali misje zachowania i promowania polskiej tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących na Litwie. Wyrażam także głęboką nadzieję na kontynuację owocnej i wielowymiarowej współpracy” – napisał w liście prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

AWPL-ZChR po raz kolejny zdecydowanie wygrała wybory samorządowe na Wileńszczyźnie. W rejonie solecznickim i wileńskim już w I turze bezpośrednich wyborów merów zdecydowane zwycięstwo osiągnęli Zdzisław Palewicz i Maria Rekść, zdobywając odpowiednio 78 i 54 proc. głosów. W radach rejonów solecznickiego i wileńskiego AWPL-ZChR będzie posiadała absolutną większość mandatów – w rejonie solecznickim 20 z 25, w rejonie wileńskim19 z 31. W rejonach święciańskim i trockim AWPL-ZChR zdobyła wysoką drugą pozycję i będzie miała po 4 radnych. W Wisagini AWPL-ZChR wprowadziła 3 radnych. W Wilnie, mimo że straciła 4 radnych, partia zajęła 4 miejsce z 6 mandatami, wyprzedzając m.in. Partię Pracy (5 mandatów) i rządzącą w kraju Partię Chłopów i Zielonych (3 mandaty).

AWPL-ZChR jednoznacznie zwyciężyła w największym na Litwie okręgu wileńskim, w którym mieszka około 1/3 mieszkańców (ponad 800 tys. osób) i w którym generuje się połowa litewskiej gospodarki (42 proc. PKB). W okręgu wileńskim AWPL-ZChR zdobyła 53 mandaty i wyraźnie zajęła 1 miejsce. 2 miejsce zajęli konserwatyści z 21 mandatami, 3 miejsce Partia Chłopów i Zielonych – 17 mandatów.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl

  1. …”kolejny etap ważnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz Polaków mieszkających na Litwie”
    Wielki poeta Cyprian Kamil Norwid pisał: Gorzki to chleb jest polskość.
    Szczególnie, gdy o tę polskość trzeba tak bardzo zabiegać i się troszczyć jak tu na Litwie. Ale tym większy szacunek za to wszystko, co Wilnianie osiągają.

  2. Tomaszewski stawia na młodzież – szkolnictwo i jeszcze raz szkolnictwo! I bardzo słusznie, bo to jest przyszłość polskości na Litwie, przetrwanie języka i tożsamości. Patrzeć do przodu do konieczność, trzeba wręcz walczyć o zachowanie dziedzictwa przodków. Jak dotąd to się znakomicie udaje i oby tak dalej.

Comments are closed.