Nowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej został bp Piotr Turzyński. To zadanie przejął po bp. Wiesławie Lechowiczu, który pełnił tę funkcję od 2011 r., a w styczniu br. został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego.

Bp Piotr Turzyński szczególnym szacunkiem darzy Polaków, którzy po wojnie znaleźli się poza granicami Polski, np. na Litwie. Jak zaznacza, „to są Polacy, którzy nie zostawili swojej ziemi, tylko tam żyją od wieków. Jestem pełen szacunku, bo zachowali wiarę, chcą być przy Panu Bogu, bo zachowali polskość, tradycję, kulturę polską, będąc obywatelami innych krajów”.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa polonijnego określił priorytety swojego działania: „Wydaje mi się, że ważne jest, żeby Polacy poczuli pewną misję, zachowując swoją wiarę, chroniąc serce i umysł, trzymając je przy Panu Bogu. Jesteśmy potrzebni jako sól ziemi, światło świata; jako ci, którzy świadectwem swojego życia będą mówić, że ludzkie życie ma sens, jest cenne, wartościowe. W takim świecie zlaicyzowanym , gdy niektórzy ludzie żyją jakby Boga nie było, chrześcijanie, Polacy mają misję – przez wierność Panu Bogu, przez miłość bliźniego. To jest takie świadectwo, które może i powinno przyciągać”.

***

Biskup Turzyński urodził się 28 września 1964 w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

Studiował patrologię w Rzymie. W 1996 roku otrzymał doktorat nauk teologicznych, a habilitował się w 2014 r. W latach 1995-2006 był ojcem duchownym w radomskim seminarium duchownym, a następnie jego wicerektorem i wykładowcą patrologii. Był dyrektorem diecezjalnej rady ds. stałej formacji kapłanów oraz dyrektorem diecezjalnej rady ds. życia konsekrowanego. W 2008 r. objął funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. kultury, mediów i nowej ewangelizacji. Jest inicjatorem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, organizującego radomskie Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

W gremiach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018). Jest też delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Rady ds. Społecznych i Komisji Nauki Wiary.

Foto: ks. S. Piekielnik/www.diecezja.radom.pl

Na podstawie informacji Diecezji Radomskiej i Family News Service

Comments are closed.