Opublikowano wyniki wieloletniej inwentaryzacji oraz prac konserwatorskich jednego z najważniejszych europejskich cmentarzy. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją Cmentarza Łyczakowskiego zaprezentowali stronę internetową zawierającą m.in. bazę danych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jest ważny dla wielu narodów tworzących niegdyś wielokulturową mozaikę dawnego Lwowa. Pochowani na nim ludzie odegrali ogromną rolę także w dziejach światowej nauki, kultury czy życia publicznego. Dlatego też w ostatnich latach polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowało prowadzone przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, prace inwentaryzacyjne cmentarza. W szczególności inwentaryzowane były nagrobki sprzed 1945 roku.

Mimo że prace inwentaryzacyjne ciągle trwają, zgromadzona baza zawiera już ponad 8000 rekordów. Będzie ona stale uzupełniana o wyniki kolejnych etapów inwentaryzacji. Obecnie baza nie zawiera danych dotyczących najstarszej części cmentarza, co związane jest z koniecznością pozyskania praw autorskich do wytworzonych wcześniej materiałów inwentaryzacyjnych. Dane te będą sukcesywnie uzupełniane. W związku z prowadzonymi w ostatnich latach szeroko zakrojonymi pracami porządkowymi, prowadzonymi zarówno przez dyrekcję cmentarza, jak i przez polskie organizacje społeczne, odnalezionych zostało także kilkadziesiąt nieznanych wcześniej nagrobków, one również będą sukcesywnie dodawane do bazy.

Mimo iż baza nie jest kompletna uznaliśmy, że najwyższy już czas udostępnić to co udało się zinwentaryzować. Sytuacja pandemiczna powoduje, że możliwości odwiedzenia cmentarza są mocno ograniczone, dlatego prezentujemy wyniki badań obejmujących na razie ponad 80% terenu cmentarza – mówi Michał Laszczkowski, Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt ochrony wspólnego dziedzictwa, który realizujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytutem Polonika pomyślnie trwa juz ponad 12 lat. Przeprowadzono wiele wartościowych prac konserwatorskich w tym prace inwentaryzacyjne i badawcze  nad zabytkami Lwowa. W projekt zaangażowanych było wiele osób: studentów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, profesorów uczelni. Chciałąbym bardzo podziękować wszystkim za wspólną pracę. – dodaje p. Lilia Onyszczenko, Dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej

Na stronie można znaleźć informacje o kilkunastu najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, zarówno polskich jak i ukraińskich czy niemieckich. Poświęcono im odrębne artykuły. Poznamy więc sylwetki Antoniego i Jana Schimserów, Parysa Filippiego, Juliana Markowskiego, ale także rzeźbiarzy XX-wiecznych Zygmunta Kurczyńskiego czy Teodozji Bryż.

Strona prezentuje też efekty prac konserwatorskich prowadzonych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2008 roku. W latach 2008-2012 prace prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a od 2013 r. prowadzi je Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Prace konserwatorskie wykonują trzy polsko-ukraińskie zespoły w ramach polsko-ukraińskiego projektu wspólne dziedzictwo. Profesjonalnej konserwacji poddano już ponad 150 pomników nagrobnych o wysokich wartościach artystycznych lub historycznych.

Strona posiada dwie wersje językowe: polską i ukraińską i została wykonana przez firmę KOHE na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Strona dostępna jest pod adresami:

www.cmentarzlyczakowski.pl

www. lychakivcemetery.org

Strona Muzeum Cmentarza Łyczakowskiego: http://www.lviv-lychakiv.com.ua/en/

Projekt stworzenia strony został sfinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Cmentarz Łyczakowski to najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa założona w 1786 roku. Położona jest we wschodniej części miasta, na malowniczych wzgórzach, wśród specjalnie zaprojektowanego układu alei i zieleni. Jest wymieniana pośród najważniejszych historycznych cmentarzy w Europie, tworzy również jedno z najistotniejszych polskich miejsc pamięci. Cmentarz Łyczakowski słynie ze wspaniałych zabytków sepulkralnych.

Można powiedzieć, że Łyczaków jest jedną z największych galerii plenerowych rzeźby lwowskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. W zasadzie nie ma polskiego wybitnego rzeźbiarza, który by nie pozostawił trwałego śladu w postaci swojej rzeźby umieszczonej na którymś z nagrobków. Cmentarz jest również galerią rzeźby ukraińskiej, nie tylko współczesnej. Warto także pamiętać o historycznej roli spoczywających tam osób – mieszkańców wielonarodowego i wielokulturowego Lwowa. Artystyczna i historyczna waga Cmentarza Łyczakowskiego sprawia, że miejsce to należy zaliczyć nie tylko do wspólnej spuścizny kulturowej Polski i Ukrainy, ale i do dziedzictwa ogólnoeuropejskiego.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w Warszawie w 2012 r. Prowadzi szereg projektów  konserwatorskich związanych z dziedzictwem kulturowym Europy Środkowej. Prowadzi prace konserwatorskie w Polsce, na Białorusi, we Francji, na Łotwie, w Mołdawii, we Włoszech, ale przede wszystkim na Ukrainie, gdzie rokrocznie jest obecna w kilkunastu obiektach. Przede wszystkim we Lwowie. Więcej informacji na temat działalności Fundacji można znaleźć na stronie www.dziedzictwo.org.

Informacji udziela:

Michał Laszczkowski

Tel. +48 600 900 326

Mail: michal.laszczkowski@dziedzictwo.org

Źródło: www.gov.pl/web/ukraina

  1. Lepiej późno niż wcale. Ten cmentarz to nie tylko miejsce pochówku małych, ale to świadectwo czasów i pomnik historii.

Comments are closed.