23 listopada w mieście Chmielnicki została otwarta wystawa Archiwum IPN „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. W uroczystym otwarciu ekspozycji, na której przedstawiono losy osób represjonowanych w ramach „operacji polskiej” NKWD, wzięła udział delegacja IPN z prezesem Jarosławem Szarkiem na czele.

Ekspozycja, prezentująca losy osób represjonowanych w ramach „operacji polskiej” NKWD, składa się z 16 plansz. Na pierwszych 5 planszach przedstawiono sytuację Polaków po traktacie ryskim oraz przebieg „operacji polskiej” w USRS. Kolejne plansze ukazują indywidualne losy osób represjonowanych. Dodatkowo na 3 planszach przedstawiono wykonane przez grupę rekonstrukcyjną inscenizacje aresztowania, przesłuchania i rozstrzelania.

Delegacja IPN złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem na skwerze w Chmielnickim, gdzie funkcjonariusze NKWD wykonywali wyroki śmierci na Polakach w ramach „operacji polskiej” w latach 1937–1938.

Przedstawiciele Instytutu wzięli też udział w zorganizowanej na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym międzynarodowej konferencji naukowej „Represyjna polityka władz bolszewickich w stosunku do ludności Podola i Wołynia w I połowie xx wieku. (w 80. rocznicę Wielkiego Terroru – masowych represji z lat 1937–1938)”.

Dzień wcześniej, 22 listopada, przedstawiciele IPN gościli na Narodowym Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim, jednej z pierwszych ukraińskich uczelni, założonej w 1918 r. Uniwersytet, któremu w styczniu 2008 r. nadano status narodowy, od początku był ważnym ośrodkiem nauki i kultury na Podolu.

Podczas wizyty prezes IPN przekazał na ręce z rektora uniwersytetu kopie dokumentów z zasobu Archiwum IPN, dotyczących Iwana Ohijenki, patrona uczelni, wybitnego teologa i językoznawcy, założyciela i pierwszego rektora kamienieckiego uniwersytetu.

Członkowie delegacji IPN uczestniczyli także w uroczystości poświęcenia przez ks. bp. Leona Dubrawskiego, ordynariusza diecezji kamienieckiej, kaplicy przy kościele św. Anny w Chmielnickim, poświęconej ofiarom represji komunistycznych.

Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył przyznany przez Prezydenta RP Krzyż Wolności i Solidarności ks. bp. Janowi Niemcowi, biskupowi pomocniczemu diecezji kamienieckiej.

Na podst.: ipn.gov.pl

Comments are closed.