Na Litwie odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych, w których połowa posłów wybierana jest w okręgach jednomandatowych, druga zaś z list partyjnych.

 W wyborach startowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, która jak pokazały wyniki wyborów będzie mieć nadal swoją reprezentację w Sejmie. Frekwencja wyniosła 47 proc. i była mniejsza o 4 proc. w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat.

Polska mniejszość narodowa skupiona wokół AWPL-ZChR stanowiąca około sześć procent mieszkańców Litwy, uzyskała około 6-procentowe poparcie w skali kraju. Natomiast na Wileńszczyźnie, którą Polacy zwarcie zamieszkują, uzyskała wręcz fenomenalny wynik i odniosła miażdżące zwycięstwo, zdobywając absolutną większość głosów w takich miejscowościach jak Krakuny (88,35 proc.), Miłkuny (88,3 proc.), Butrymańce (87,66 proc.), Podborze (85,42 proc.), Dojlidy (85,28 proc.), Koleśniki (84,33 proc.), Jurgielany (84,03 proc.), Dajnowa (83,62 proc.), Tawsiuny (81,42 proc.), Rudniki (81,37 proc.), Turgiele (80,74 proc.), Taboryszki (80,72 proc.), Janczuny (80,31 proc.), Kamionka (78,62 proc.), Kiejdzie (77,89 proc.), Purwiany (77,64 proc.), Hornostaiszki (76,90 proc.), Czużekompie (75,88 proc.), Biała Waka(71,71 proc.), Sałki (71,58 proc.), w rejonie solecznickim. W rejonie wileńskim: Sużany (78,95 proc.), Bujwidze (78,88 proc.), Pakiena (78,6 proc.), Miedniki (77,69 proc.), Mościszki (76,24 proc.), Sawiczuny (74,47 proc.), Ławaryszki (73,72 proc.), Szumsk (72,59 proc.), Rukojnie (71,39 proc.), Jęczmieniszki (70,68 proc.), Wesołówka (70,27 proc.).

Warto podkreślić, że AWPL-ZChR wygrała w 110 dzielnicach wyborczych w aż siedmiu samorządach. W 31 dzielnicach polska partia uzyskała powyżej 70 proc. głosów, a w samym Wilnie – stołecznym mieście – wygrała w dziesięciu dzielnicach, więcej niż w ostatnich wyborach.

Poniżej podajemy nazwy wszystkich dzielnic, w których AWPL-ZChR wygrała wybory:

Rejon Trocki: Stare Międzyrzecze, Połuknie, Świętniki, Stare Troki, Rudziszki, Szklary, Zajzdrość, Solkieniki, Polna (Lauko) w Landwarowie.

Rejon Święciański: Podbrodzie, Brzegowa (Kranto), Preny, Powiewiórka, Maguny, Korkożyszki.

Rejon Szyrwincki: Miedziuki, Szawle.

Rejon Jezioroski: Turmonty.

Miasto Wilno: Bławatkowa (Rugiagėlių ), A. Kojałowicza (A. Kojelavičiaus), Dzięciołowa (Genių), Zwycięska (Pergalės), Przedszkolna (Darželio), Korklańska (Karklėnų), Parkowa (Parko), Przemysłowa (Pramonės), Litewski Dom (Lietuvių namų), Krawczuny.

Rejon Wileński: Bujwidze, Płocieniszki, Ciechanowiszki, Dukszty, Giejsiszki, Mejszagoła, Korwie, Kabiszki, Rudowsie, Jęczmieniszki, Glinciszki, Wesołówka, Pikieliszki, Suderwa, Sużany, Werusowo, Skirlany, Niemenczyn, Wilia-Niemenczyn, Krywołowża, Bezdany, Grygajcie, Kiwiszki, Pakiena, Kowalczuki, Szumsk, Mościszki, Ławaryszki, Mariampol, Porudomino, Mickuny, Gałgi, Miedniki, Niemież, Skojdziszki, Rudomino, Hamernia, Wołczuny, Rukojnie, Stare Sioło, Sawiczuny, Czarny Bór, Rakańce, Podbrzezie, Sorok Tatary, Wojdaty, Pogiry.

Rejon Solecznicki: Soleczniki, Miejska Centralna, Parkowa, Małe Soleczniki, Zawiszańce, Gierwiszki, Trybańce, Sałki, Czużekompie, Butrymańce, Janczuny, Ejszyszki, Juryzdyka, Hornostaiszki, Koleśniki, Purwiany, Dajnowa, Podborze, Tetiańce, Jaszuny, Osada dworcowa, Kiejdzie, Rudniki, Biała Waka, Turgiele, Pasieki, Taboryszki, Kamionka, Poszki, Dziewieniszki, Krakuny, Jurgielany, Miłkuny, Bowsze, Dojlidy, Tawsiuny.

Dzielnice wyborcze, w których AWPL-ZChR wygrała wybory, stanowią aż 5,5 procent ze wszystkich dzielnic wyborczych.

Natomiast w okręgach jednomandatowych dwoje przedstawicieli AWPL-ZChR Czesław Olszewski i Beata Pietkiewicz wygrało bezapelacyjnie już w pierwszej turze, co jest swoistym rekordem w skali Litwy, ponieważ tylko w 3 z 71 okręgów wybory rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Ponadto dwie kandydatki Rita Tamašunienė i Romualda Poszewiecka będą walczyć o mandaty w drugiej turze za dwa tygodnie, odpowiednio w okręgach Niemenczyn i Nowa Wilejka.

Na Litwie istnieje skomplikowany sposób przeliczania głosów z list partyjnych, całkowicie odmienny od tego, który stosuje się w innych państwach europejskich. Głosy przydziela się procentowo od ilości wszystkich oddanych głosów, również nieważnych. W innych krajach na świecie procentowe poparcie przydziela się od ilości ważnych głosów. Jeśli weźmiemy pod uwagę głosy ważnie oddane na Litwie, to AWPL-ZChR z ogólnolitewskich list partyjnych uzyskała 5,01 proc. Natomiast jeśli chodzi wynik, biorący pod uwagę ogólną liczbę wszystkich głosów, również tych nieważnych, to wynik wyniósł 4,82 procent. Do przekroczenia progu zabrakło zatem niewiele. Ale to co ważne po pierwszej turze wyborów to fakt, że AWPL-ZChR będzie mieć nadal swoich posłów w Sejmie, możliwe, że nawet czterech, którzy będą reprezentować polską społeczność oraz inne mniejszości narodowe w litewskim parlamencie.

  1. Jeden polski poseł w sejmie litewskim może zrobić wiele dobrego, a co dopiero kilku, więc Wilniukom życzę owocnej pracy ich przedstawicieli .
    Niestety w polskim parlamencie w tłumie ponad pół tysiąca posłów czasem nawet o takiego jednego w pełni przyzwoitego ciężko. . .

  2. W okręgach jednomandatowych tylko w 3 z 71 okręgów wybory rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Z tego dwa mandaty przypadły dla AWPL. Duże zaufanie i poparcie dla kandydatów z Wileńszczyzny. Jakże niewiele zabrakło również do krajowego progu 5 procent, choć Polacy mieszkają tylko w niewielkiej części Litwy. Słowa uznania i podziękowanie za pracę i inspirowanie wszystkich, którzy doceniają znaczenie polskości nie tylko w sercu, ale też w działaniu, również w polityce.

  3. Jak powiedział w wywiadzie dla Radia Maryja doktor Rogalski: – Na Wileńszczyźnie, czyli tu, gdzie Polacy zamieszkują zwarcie tereny od siedmiuset lat, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin bezapelacyjnie wygrała wybory. Zwycięstwo na Wileńszczyźnie jest o tyle duże, że poparcie było jeszcze większe niż w poprzednich wyborach w różnych obwodowych komisjach wyborczych. Również w Wilnie zanotowano wzrost zwycięstw Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w dzielnicach wyborczych. Wszystkie partie zostały zdeklasowane na Wileńszczyźnie przez naszych rodaków – podkreślał dr Bogusław Rogalski.

  4. AWPL – ZChR osiągnęło niebywały wynik. Biorąc pod uwagę, że byli atakowani z antypolską furią od kiedy weszli do rządu i doprowadzili do rozpadu korupcyjnego układu funkcjonującego od lat w relacji politycy-biznes.

    Nacjonaliści różnej maści – konserwatyści i liberałowie wzmocnieni polskojęzycznymi „działaczami” o moskiewskiej przeszłości Okińczyc, Balcewicz – robili wszystko, aby zaszkodzić Akcji. Ataki na polskich ministrów oparte na spreparowanych „faktach” były na porządku dziennym. I w takich warunkach działali posłowie, którym i tak udało się zaproponować Litwie i obywatelom wiele ustaw społecznych. Brawo

  5. Wielki sukces. Po raz kolejny Wileńszczyzna pokazała swoją solidarność. Szkoda, że kilku posłów będzie mniej zabrakło doprawdy niewiele.

Comments are closed.