21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określany także mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego. Ten dzień przypomina nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Bo poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.

Z tej okazji odbył się w Polskiej Macierzy Szkolnej konkurs pt. „Dzień Języka Ojczystego”, w którym uczestniczyło 26 drużyn z Grodna i Grodzieńszczyzny. Konkurs obejmował takie konkurencje, jak: dyktando ortograficzne, część oratorską na temat miejsc dokumentujących polską przeszłość na Białorusi, czytanie fragmentów polskich tekstów literackich oraz artystyczne aranżacje polskich wierszy, piosenek i innych tekstów kultury.

Obchody Dnia Języka Ojczystego są dobrą okazją, by zadbać o swój język narodowy. Zadbać można właściwie w jeden zasadniczy sposób – pracować nad sobą i dużo czytać, bo literatura utrwala i kształtuje język. I mimo tego, że w otaczającej nas codzienności, pochłanianej przez pracę, naukę, domowe obowiązki i spotkania z bliskimi, nie sposób ustrzec się od wszechobecnego języka rosyjskiego, postaraliśmy się w tym dniu zadbać o „dobre polskie słowo” i poprawną polszczyznę.
Pamiętajmy, że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury, doświadczeń, a nade wszystko jest on symbolem naszej tożsamości narodowej.

  1. Jak piękno,Polacy w Białorusi nie mają żadnych problemów.Białoruś,to przykład dla Litwy.

  2. Fajnie że są siłacze i siłaczki polskości także na Białorusi, bo choć ludności polskiej i polskiego pochodzenia tu mnogość, to jednak warunki do pielęgnowania polskości są tu wyjątkowo trudne. Tym większe słowa uznania dla tych, co dają dobry przykład.

  3. Zofia Rybicka z domu Jundziłł

    Moja rodzina ma korzenie z Grodna. Cieszę się bardzo że nasi Rodacy kultywują tam nadal polską mowę. No i że jest ten portal na którym można o tym przeczytać. Dziękuję, bo to miłe.

Comments are closed.