Międzynarodowy Ruch Europa Christi z udziałem Ks. Infułata dra Ireneusza Skubisia, założyciela i moderatora Ruchu oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, Waldemara Tomaszewskiego oraz prof. Mirosława Piotrowskiego zorganizował w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencję pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Wśród prelegentów znaleźli się: Ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś, europosłowie Waldemar Tomaszewski i Mirosław Piotrowski, europoseł dr Urszula Krupa, ks. dr Jarosław Krzewicki, red. Włodzimierz Rędzioch, dr Bogusław Rogalski, red. Mariusz Książek oraz ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Sitarz.

 

Europa znajduje się w wielkim kryzysie wartości, zatraca swoją tożsamość i misję cywilizacyjną. Unia Europejska zerwała z ideami, które były u jej początków. Symbol maryjnych gwiazd na jej fladze został zapomniany – to tylko nieliczne z problemów poruszonych podczas środowej konferencji pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Mając na względzie konieczność powrotu do budowania Europy na fundamentach Ewangelii, europosłowie z EKR: Waldemar Tomaszewski i Mirosław Piotrowski zorganizowali w Parlamencie Europejskim w Brukseli wyjątkową konferencję pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Chrześcijańskie korzenie są dla Europy, jak pokarm i tlen. Europa potrzebuje wielkiej reformy.

Prawdziwa Europa to „Europa Christi” – Europa Chrystusa – zaznaczył ks. infułat dr Ireneusz Skubiś. – Chciałbym, żeby Chrystus wrócił do Europy i żeby otrzymał paszport, bo ten paszport mu się należy. Dzisiaj w Europie Chrystus także ma często wstęp wzbroniony i musimy sobie to uświadomić – powiedział ks. Skubiś.

Wiemy, że od wielu lat Unia Europejska przeżywa kryzys i to w zakresie tożsamościowym, jak i funkcjonalnym. […] Odpowiedzialność za aktywność społeczno-polityczną bierzemy wyłącznie na siebie. My chcemy wysłuchać opinii duchownych, ale także osób świeckich – dodał prof. Piotrowski.

Przykładem udziału chrześcijan w życiu politycznym jest Litwa, o czym mówił podczas referatu europoseł Waldemar Tomaszewski. – Przedstawiłem właśnie te ważne aspekty naszej działalności, składania ustaw, dbania o wartości chrześcijańskie również w życiu politycznym, jak też kierowanie ludzi na odpowiedzialne stanowiska, z myślą o tym, żeby byli mocni swoją wiarą. I my to na Litwie czynimy. Nam się udało – zaznaczył europoseł Tomaszewski.

Chrześcijaństwo i Ewangelia powinny stać się kontynuacją nowej i nowoczesnej Europy – zwróciła uwagę europoseł dr Urszula Krupa. – Odejście od korzeni chrześcijańskich Europy uderza oczywiście w wiele sfer, ale tak naprawdę bardzo w rodzinę i niszczy osobowość, niszczy normalność – wskazała polityk.

Jak zauważył ks. dr Jarosław Krzywicki, Ruch Europa Christi ma do spełnienia dziejowa rolę. – Jest okazja, by poszukiwać się wzajemnie w Europie, która stała się pluralistyczna. My tego w Polsce tak nie odczuwamy, ale gdy jedziemy na Zachód, widzimy jak bardzo zagubieni czujemy się w tym społeczeństwie, które przestaje żyć wartościami chrześcijańskimi, przestaje odnosić się do Chrystusa – powiedział ks. Krzywicki.

Dr Bogusław Rogalski zwrócił natomiast uwagę na fakt, że mamy dzisiaj do czynienia z kolejną w historii islamizacją dokonywaną przez muzułmanów. – W Zachodniej Europie trafiają na ideową pustkę, która powstała jako efekt odejścia tamtejszego społeczeństwa od wartości chrześcijańskich, które stanowią przecież fundament Europy. Bez zrozumienia tej prawdy, bez powrotu do korzeni i wartości nie da się skutecznie zatrzymać fali nowej islamizacji. Europa była silna i opierała się muzułmańskim najazdom wówczas, gdy była oparta na wartościach i głęboko zakorzeniona w chrześcijaństwie, gdy była silna duchem – powiedział dr Rogalski.

Z Brukseli popłynął bardzo wyraźny głos, że UE nie ma przyszłości bez chrześcijańskich wartości. Stanie na straży tych wartości jest dziś dla mieszkańców Starego Kontynentu poważnym wyzwaniem i zarazem zadaniem. Niewiele znaczy dziś to, że ojcowie zjednoczonej Europy, Robert Schuman, Alcide De Gasperi i Konrad Adenauer byli osobami głęboko wierzącymi, byli wzorowymi chrześcijanami. Unia wymaga dziś wielkiej reformy, która przyczyni się do wyjścia z kryzysu wartości i powrotu do swoich korzeni. Europa to dwa tysiące lat kultury chrześcijańskiej, cywilizacji, która prowadzi do prawdziwego rozwoju materialnego i duchowego. Powinniśmy o tym pamiętać. Potrzeba dzisiaj odważnych ludzi, odważnych polityków, którzy będą chcieli przywrócić do życia dzieło ojców założycieli Wspólnoty europejskiej opartej na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Taki głos popłynął w świat podczas konferencji Ruchu Europa Christi w Brukseli.

 1. Tak powiedział niedawno Kardynał Robert Sarah: „Musimy głosić światu, że nasza nadzieja ma imię, jest nią Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata i ludzkości”. Te słowa wpisują się doskonale w dzieło Europa Christi.

 2. Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Ten apel musi wybrzmieć w Europie z całą mocą. A najlepiej, żeby wreszcie został wysłuchany…

 3. Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! – tak wołał Jan Paweł II w Warszawie w 1979 roku. I faktycznie nastąpiła wielka zmiana w świecie, zapoczątkowany został rozpad bloku sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej.
  Dzisiaj jest potrzebne odnowienie całej Europy, a szczególnie tej Zachodniej, która pogrąża się na dnie z braku wartości i odniesienia do swych chrześcijańskich korzeni.

 4. Przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski jest w gronie założycieli Ruchu Europa Christi. Polacy na Litwie dają przykład przywiązania do tradycyjnych wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Zarówno w życiu osobistym, jak też w działalności społecznej i politycznej, na przykład poprzez przedstawianie projektów ustaw w obronie życia poczętego.

 5. Cieszę się że nasz reprezentant w Parlamencie Europejskim pan Waldemar Tomaszewski jest tak bardzo mocno zaangażowany w duchową odnowę Unii. Jestem dumna że współorganizował tę konferencję,która co pewien czas odbywa się w różnych miejscach w Europie. Takich polityków promujących prawdziwe wartości potrzeba więcej w całej Europie.

 6. Proroctwo kar. Augusta Hlonda:
  „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i Różańcem; Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów; Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie; Trzeba ufać i modlić się; Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo – to Różaniec; Ona tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga; Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej; Maryja obroni świat od zagłady zupełnej; Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba; Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem; Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

  zwłaszcza słowa „Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów” są dziś jakże wymowne w kontekście Europa Christi

Comments are closed.