W Kielcach można oglądać wystawę „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.

Delegatura IPN w Kielcach oraz Urząd Miasta w Kielcach zapraszają do obejrzenia plenerowej wystawy prezentującej Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Przygotowana przez Oddział IPN w Szczecinie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia wystawa będzie prezentowana na Placu Artystów w Kielcach do 4 września 2018 r.

Plansze wprowadzają odbiorcę w odpowiedni kontekst historyczny, omawiają sytuację ludności kresowej podczas okupacji, a także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej oraz planowane działania OUN i UPA wobec ludności polskiej. Punkt kulminacyjny wydarzeń, tj. dokonanie masowych mordów na Polakach mieszkujących na Wołyniu, przedstawiają plansze 10-13.

Ekspozycja ukazuje również wstrząsające relacje świadków przywołujących dramat dwóch okupacji, narastającą grozę wojenną, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów, podczas których mordowano całe rodziny, wsie i kolonie. Chór z Ostrówek, szkoła powszechna w Zagajach, to tylko niektóre przykłady skupisk ludzkich unicestwionych niemal w całości, które przedstawiono na wielkoformatowych fotografiach. Na uwagę zasługuje plansza, prezentująca działania ukraińskich Sprawiedliwych.

Ekspozycja zawiera drastyczne fotografie, ale te dostępne są w części wewnętrznej prostopadłościanów, którą można oglądać przez wizjery umieszczone na wysokości oczu dorosłego człowieka.

Źródło: krakow.ipn.gov.pl