W dniach 17-19 listopada 2017 r. odbył się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, którego organizatorem było Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Patronat nad Kongresem objął Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski i Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.

W Kongresie uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w większości nauczycieli szkół polskich.

Podczas uroczystego koncertu „Drogi do Niepodległości”, który miał miejsce pierwszego dnia Kongresu, Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” wręczył nagrody dla nauczycieli oraz przedstawicielom PWSW zaangażowanym w organizację.

W drugim dniu – 18 XI odbyły się obrady w Auli PWSW.

Wykład inauguracyjny Kongresu wygłosiła prof. Dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego na temat: „Współczesna polszczyzna. Zmienność- stałość – różnorodność”. Obrady składały się z dwóch paneli; pierwszy – dyskusyjny o tematyce statusu polskiej mniejszości narodowej w kontekście prawa do nauki w języku polskim i o Polsce, drugi pt. „Edukacja – tożsamość – przyszłość” Stan obecny i sposoby rozwoju polskości na Wschodzie za pomocą narzędzi oświatowych.

Po zakończeniu obrad odbyły się warsztaty, które prowadziła prof. Dr hab. Ewa Hoffman- Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Czy romantyczne dziecko było naprawdę dzieckiem? Obraz dzieciństwa i młodości w wybranych lirykach Juliusza Słowackiego”.

W podsumowaniu Kongres przyjął rezolucję dotyczącą postulatów środowisk polonijnych do władz polskich.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

wspolnotapolska.org.pl

  1. Dużo jest tych spotkań. Najważniejsze żeby wzmacniały polski potencjał za granicą wśród Polaków rozproszonych po świecie.

Comments are closed.