Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” serdecznie zaprasza do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, które odbędzie się w dniach 11-14 września 2019 roku, w Pułtusku.

Jest to wydarzenie, w ramach którego chcemy zjednoczyć wybitnych naukowców polskiego pochodzenia z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycyny i sztuki pracujących poza Polską oraz zintegrować z polskim środowiskiem naukowym.

Oprócz sesji naukowych, podczas których będzie można zaprezentować główne idee i wyniki swoich badań, odbędą się panele dyskusyjne, gdzie naukowcy będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem.

Wśród prelegentów wykładów sekcyjnych swoje referaty zapowiedzieli m.in. Romuald Brazis (Litwa), Mariusz Frączek (Polska), Jacek Gwizdka (USA), Krzysztof Klimczak (Francja), Radosław Kycia (Czechy), Lech Polkowski (Polska), Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska), Wojciech Sobczyński (Wielka Brytania), Unislawa Wiliams (USA), Bogumiła Żongołłowicz (Australia).

Szczegółowe informacje dotyczące Forum:

http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl

  1. Polscy naukowcy rozsiani po świecie odnoszą sukcesy w rozmaitych dziedzinach i warto o tym mówić, nagłaśniać, promować.

Comments are closed.