Zapraszamy szkoły województwa zachodniopomorskiego do udziału w III Edycji Konkursu ,,Skąd mój ród, skąd moje korzenie”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę pisemną , w której zostanie opisana historia miejsc oraz wydarzeń związanych z przeszłością rodzin uczniów uczestniczących w konkursie , ze szczególnym uwydatnieniem okresu sprzed 1945 roku.

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 500 złotych dla pierwszych dwóch miejsc i pięć nagród po 100 złotych dla zdobywców miejsc od trzeciego do siódmego. Przewidziane są także nagrody dla nauczycieli/opiekunów uczniów, którzy otrzymają ,,Tytuł Laureata”
Regulamin konkursu znajduje się na stronie głównego organizatora Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Pomerania; www.ztgpomerania.pl.
Gdzie można zdobyć pozostałe informacje n/t konkursu.
Należy dodać, że patronatem w/w konkurs został objęty min
-.Wojewody Zachodniopomorskiego
– Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
– Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie
– Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie
– Partnerem konkursu jest również Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć