Forum Młodych Polaków na Ukrainie – to inicjatywa Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Projekt skupia młodych liderów polskiego pochodzenia, działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i tradycji w różnych organizacjach i środowiskach polskich na Ukrainie.

W tym roku miała miejsce już piąta edycja Forum, która składała się z dwóch spotkań regionalnych w Zaporożu i Winnicy. Natomiast w dniach 24-27 października w Odessie odbyło się spotkanie centralne tego przedsięwzięcia.

– Idea Forum jest taka, że w swej istocie ma być tylko drogowskazem dla jego uczestników. W tej edycji rozmawialiśmy z Forumowiczami m.in. o tym, czym jest ekonomia społeczna, poruszyliśmy też wątek ścieżki rozwoju w ramach reformy decentralizacji na Ukrainie, pojawił się również wątek rozwoju osobistego. Chodziło nam o skłonienie młodzieży do refleksji nad tym, co dalej ze mną jako Polakiem na Ukrainie – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Podczas Forum młodzież pod nadzorem trenerów z Polski dyskutowała m.in. nad aktywnością w regionach oraz możliwościami i perspektywami rozwoju młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie.

– To spotkanie – to wielkie chwile, kiedy mogę razem z tymi uczestnikami, pięknymi duszami, młodymi Polakami być tutaj i patrzeć jak na Ukrainie tworzy się nowa jakość myślenia, nowa jakość patrzenia na świat, i, że to robią Polacy, którzy też uczestniczą w tym, żeby Ukraina stawała się każdego dnia lepsza pod każdym względem, żeby ludzie byli bardziej świadomi – powiedział trener Jacek Dębczyński z Warszawy.

Łącznie w V Forum Młodych Polaków wzięło udział ponad 100 uczestników.

– Bardzo mi się spodobało. Wracam do domu pełna inspiracji, motywacji oraz konkretnymi planami do działań. Co ważne też, umówiliśmy się na współpracę z innymi miastami. Mam nadzieję, że za rok również przyjadę na Forum – powiedziała Helena Hroza z Mikołajowa, uczestnicząca w Forum po raz pierwszy.

Uczestnicy Forum, w poszczególnych grupach, pracowali także nad opracowaniem wniosków projektowych. Swoje pomysły i inicjatywy będą mogli w najbliższym czasie wdrożyć w życie.

– Grupa jest pełna energii, pełna pomysłów. Mam wrażenie, że w tym roku jest więcej młodych osób, i zaskakująco, niezwykle dojrzałych. Forum jest niesamowitym miejscem pod tym kątem, że inspiruje do działania, ale też wspiera te osoby, w tych pomysłach, które mają w swoich głowach. Powstało tu wiele małych projektów, które uczestnicy będą realizować, nie tylko w swoich miejscowościach, gdyż powstało kilka projektów między miastami. Myślę, że to cudowne rozwiązanie. Jest to inny pomysł na funkcjonowanie społeczności polskiej, ponieważ tutaj nie ma granic i podziałów – powiedziała Zenona Bańkowska ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

W ostatnim dniu V Forum Młodych Polaków na Ukrainie młodzież wspólnie z gośćmi specjalnymi debatowała m.in. o kwestiach aktywności Polaków na Ukrainie, które budują ich wspólnoty i wzmacniają kraj zamieszkania. Poruszono również tezę, że uczestnicy indywidualnie i wspólnie w swoich środowiskach (jako Polacy) mają wpływ na to, dokąd zmierza Ukraina i świat.

– Jestem bardzo zadowolona z udziału w Forum. Jadę stąd z wielkim bagażem nowej wiedzy i wielkim serduszkiem radości – powiedziała Maryna Mazurok ze Zdołbunowa, która uczestniczy w Forum już po raz piąty.

Na zakończeniu V FMP była obecna również konsul Elżbieta Marszałek z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, która wzięła udział w debacie z młodzieżą. Pani Konsul podkreśliła aktywną postawę i zaangażowanie uczestników tego wydarzenia. Również Elżbieta Marszałek mówiła o tym, że młodzież polskiego pochodzenia jest Polsce bardzo potrzebna, gdyż zostając na Ukrainie są niejako gwarantem trwania polskości w tym kraju.

Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

(Na podstawie: ckpide.eu / Tekst: Danuta Stefanko. Zdjęcia: Katarzyna Antonenko, Olga Kozłowa, Alina Czirkowa, Olga Ługowska, Paweł Majstrenko)

Źródło: wspolnotapolska.org.pl