Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945, które w zdecydowanej większości nie mają godnego pochówku oraz ustalenie personaliów i liczby pomordowanych.

Dane weryfikujemy na podstawie dostępnej literatury naukowej, akt śledczych oraz dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, rozproszonej po archiwach, bibliotekach, muzeach i zbiorach prywatnych. Mamy również nadzieję na dotarcie do nowych, nieznanych badaczom relacji świadków,

Projekt ma charakter rozwojowy. Niektóre informacje mogą być niekompletne i wymagać uzupełnień i dalszych kwerend archiwalnych. Przez najbliższe lata planujemy regularnie weryfikować dostępne już informacje i dodawać nowe,

Nie ograniczamy się jedynie do ofiar wśród ludności narodowości polskiej gdyż ofiarami ukraińskich nacjonalistycznych ugrupowań OUN/UPA w ramach „oczyszczania Ukrainy z obcego elementu” byli też obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, czeskiej, węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz sami Ukraińcy, nierzadko sprzeciwiający się ludobójczej ideologii,

Niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane wspólnymi siłami pionu archiwalnego, śledczego i upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej.

***

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej została zaprezentowana podczas konferencji prasowej w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. W konferencji udział wzięli m.in. dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ewa Siemaszko – badaczka zbrodni wołyńskiej.

Instytut Pamięci Narodowej, w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentował listę ofiar dostępną on-line.

8 lipca 2020 r., na portalu zbrodniawolynska.pl pojawiła się zakładka: Baza Ofiar, w której można znaleźć informacje o osobach zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Integralną częścią projektu jest interaktywna mapa zbrodni, na której oznaczono miejsca śmierci powiązane z danymi ofiar i faktami opisanymi w bazie. Według najnowszych badań historyków z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło wówczas ok. 100 tysięcy Polaków.

Projekt ma charakter długofalowy. Prace nad bazą rozpoczęto na początku 2019 roku. W pierwszym etapie udostępniamy informacje dotyczące woj. wołyńskiego. W kolejnych etapach, bazując na kwerendach archiwalnych, relacjach świadków i publikacjach naukowych, będziemy sukcesywnie uzupełniać i dodawać informacje odnoszące się do pozostałych województw II RP.

Zakończenie projektu przewidywane jest na lipiec 2023 roku, co zbiegnie się obchodami 80. rocznicy ludobójstwa. Chcemy do tego czasu wydobyć z niepamięci jak najwięcej informacji o losach zamordowanych Polaków oraz upamiętnić te osoby, które w zdecydowanej większości nie posiadają nawet swoich grobów. Korzystający z bazy mają możliwość zgłaszania uzupełnień do opisów oraz dodawania nowych za pomocą specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego.

Źródło: www.ipn.gov.pl

  1. Upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa to obowiązek państwa i narodu polskiego.
    Smuci brak współpracy strony ukraińskiej, trwanie w kłamstwie historycznym, blokowanie ekshumacji i pochówku polskich ofiar ukraińskiego bestialstwa.

  2. Ofiary ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim wciąż czekają na pełną prawdę historyczną o tamtych wydarzeniach. Wciąż czekają na chrześcijański pochówek, a dotąd ich szczątki są rozproszone w nieznanych miejscach. Egzaminem państwa polskiego jest pełne wyjaśnienie tej sprawy w duchu prawdy, a nie tylko zaklinanie rzeczywistości jakoby nie należy grzebać w przeszłości.

Comments are closed.