Instytut Pamięci Narodowej po raz czwarty organizuje ogólnopolską edycję projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu IPN proponuje udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs dla uczniówZadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiałów ikonograficznych. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2022 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmowane będą do 30 listopada 2021 r.

Więcej na temat konkursu:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws