6f496-Rada_Naczelna_2016-480x333Ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi bieżącej kadencji odbyło się w sobotę 10 września br. w Grodnie. Najwyższy organ władz organizacji między zjazdami wyznaczył datę i zasady przeprowadzenia kolejnego, dziewiątego już, sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu ZPB. Zgodnie z postanowieniem Rady Naczelnej –IX Zjazd ZPB odbędzie się 10 grudnia bieżącego roku.

Obradom posiedzenia Rady Naczelnej ZPB przyglądali się akredytowani na Białorusi polscy dyplomaci. Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys przedstawiła członkom, kierowanego przez nią organu związkowego, Ambasadora RP na Białorusi Konrada Pawlika, Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka oraz rzecznika Ambasady RP w Mińsku Marcina Wojciechowskiego.

Po powitaniu gości członkowie Rady Naczelnej ustalili, że obecnych na posiedzeniu jest dwudziestu siedmiu członków, którzy mogą podejmować wiążące decyzje i przystąpili do pracy. Zgodnie ze Statutem ZPB, który mówi, że zjazd powinien zostać wyznaczony przez Radę Naczelną na trzy miesiące przed jego przeprowadzeniem, członkowie Rady jednogłośnie poparli pierwszy termin, odpowiadający przepisom statutowym, czyli – 10 grudnia, który przypada w tym roku na sobotę.

Po wyznaczeniu terminu Zjazdu wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat tego ilu członków ZPB ma reprezentować jeden delegat na zjazd. Większością głosów postanowiono, że kwota reprezentacji wyniesie – jeden delegat od 50 członków oddziału.

Z uwagi na brak kompletnych i wiarygodnych danych, dotyczących liczebności oddziałów terenowych ZPB, przyjęto zasadę, że liczba delegatów, oddelegowanych na Zjazd od poszczególnej struktury, będzie ustalana w zależności od liczby jej członków, uczestniczących w zebraniu, wyłaniającym delegatów na zjazd. W przypadku, jeśli liczba uczestników zebrania oddziału przekroczy 50 osób, to taki oddział może oddelegować na zjazd dwóch i więcej delegatów – proporcjonalnie do ustalonej przez Radę Naczelną kwoty 1/50.

Czyli, na przykład, oddział ZPB, który zbierze na zebranie przedzjazdowe 51 członków, wyłoni dwóch delegatów, jeśli uczestników zebrania okaże się 101, to oddział będzie mógł być reprezentowany przez trzy osoby. Te same zasady wyłaniania delegatów na zjazd dotyczą stowarzyszeń, działających przy ZPB, na przykład Towarzystwa Plastyków Polskich, Towarzystwa Polskich Lekarzy itd. Na mocy Statutu ZPB mandaty delegatów zjazdu przysługują automatycznie członkom Rady Naczelnej ZPB.

Oddziały terenowe i działające przy ZPB stowarzyszenia muszą do 1 listopada przeprowadzić zebrania, wyłonić delegatów i przekazać protokoły zebrań organizatorom zjazdu.

Zdania członków Rady Naczelnej okazały się podzielone w kwestii tego, kto zajmie się organizacją Zjazdu. Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz zaproponował, aby zajął się tym Zarząd Główny ZPB, gdyż tak tę kwestię reguluje Statut ZPB. Przeciwko takiej tezie zaprotestował prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin. Zwrócił on uwagę obecnych, że na mocy Statutu ZPB Rada Naczelna może powołać komisję przedzjazdową, która zajmie się przygotowaniami zjazdu i skontroluje prawidłowość wyłaniania delegatów na zjazd. Ostatecznie zwyciężyła opcja zgłoszona przez Tadeusza Gawina i Rada Naczelna powołała siedmioosobową komisję przedzjazdową, do której wpłyną protokoły zebrań, podczas których zostaną, wyłonieni delegaci na zjazd. W skład komisji weszli: Helena Dubowska, Irena Kułakowska Renata Dziemiańczuk, Tadeusz Malewicz, Andrzej Pisalnik, Irena Waluś i Helena Marczukiewicz.

na podstawie: ZPB

  1. Jeśli mnie pamięć nie myli to właśnie Gawin i Borys najbardziej przyczynili się do osłabienia wpływów polskich organizacji na Białorusi. Teraz cały czas trzymają w rękach związek, który nic nie może, a w ten sposób blokują jakiekolwiek działania.

  2. W podziale Polaków zadziałały służby i środowiska pokroju Reya, Romaszewskiej, Żurawskiego vel Gajewskiego

  3. Brakuje tam kogos takiego jak Tomaszewski, który na Wileńszczyźnie zrobił wspaniałą robotę. Zjednoczył ludzi i stworzył bardzo silną, uczciwą organizację, która coraz mocniej puka do władz.

Comments are closed.