Serdecznie zapraszamy na prezentację książki „Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 Maja”, która odbędzie się w środę 24 stycznia o godz. 17.00 w Domu Drużby, ul. Zacharowa 28 b w Mińsku.

Wznoszenie kolumn ku czci lub w intencji ważnego wydarzenia nie było właściwe jedynie dla ziem wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów ani też nie stanowiło novum XVIII w.; najprawdopodobniej tradycja stawiania tych obiektów zapoczątkowana została długo przed powstaniem najbardziej znanej Polakom Kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie. Uchwalenie Konstytucji 3maja w 1791 r roku było jednak wydarzeniem tak wzniosłym i ważnym, iż rzeczą oczywistą wydawało się upamiętnienie tego faktu. Dlatego zaledwie kilka tygodni później słynny architekt Jan Chrystian Kamsetzer otrzymał niezwykle odpowiedzialne zadanie – miał stworzyć w Warszawie pomnik tak wzniosły jak sama idea Konstytucji. Pomnik otrzymał formę kolumny zwieńczonej figurą trębacza, ogłaszającego zebranym tłumom dobrą nowinę. Nie wiadomo czy pomnik Kamsetzera w Warszawie w ogóle powstał, ale w całym kraju staraniami miejscowej szlachty zaczęto wnosić Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 maja. Miały one różną formę i kształt, ale wszystkie miały być deklaracją ideowo-patriotyczną jej fundatorów.

Katalog „Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 Maja” opracowany przez Elżbietę Iniewską z Ambasady RP w Mińsku przedstawia zachowane do dziś kolumny znajdujące się na terenie Białorusi wraz z ich historią oraz zdjęciami, tymi współczesnymi i dawnymi. Celem publikacji jest nie tylko przywrócenie pamięci o tych wspaniałych zabytkach, ale też pomoc w ich restauracji, a może także odnalezienie kolejnych, zapomnianych kolumn, które są świadkami historii sprzed ponad 200 lat.

W prezentacji książki weźmie udział jej autorka Elżbieta Iniewska oraz ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Konrad Pawlik, deputowana Izby Reprezentantów RB Alona Anisim oraz minister spraw zagranicznych Białorusi w latach 1991-1996 Piotr Krawczenko.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku

  1. we Trokach na Litwie jest taka kolumna, co to kiedyś była w czesc polskiej konstytucji a teraz nabudowali wiezyczke i maja sw. jana nepomucena. Tylko ze ta legenda naciagana jest, bo na tej kolumnie herb pogoni byl w latach 20-tych a nie zaden jan.

  2. Ciekawy zwyczaj z tymi kolumnami na cześć… I mało znany fragment polskich dziejów. Warto wspominać o takich ciekawostkach. Bo wydawać by się mogło że Kolumna Zygmunta w Warszawie to jakiś wyjątek.

Comments are closed.