Ambasador Artur Michalski otworzył międzynarodową konferencję naukową „Białorusko-polskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturalne” poświęconą 220-leciu urodzin Adama Mickiewicza. – To wielki honor być wśród ludzi, którzy kochają swój język, którzy rozumieją nasze sąsiedztwo, naszą wspólną przeszłość oraz chcą budować bliskość między naszymi społeczeństwami – powiedział ambasador Michalski.

Konferencja zgromadziła wybitnych białorutenistów, historyków, językoznawców z Białorusi i Polski. Jedną z jej tegorocznych uczestniczek jest pierwsza ambasador RP w niepodległej Białorusi prof. Elżbieta Smułkowa. Uroczyste otwarcie odbyło się na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

– Bohaterem tegorocznej konferencji jest Adam Mickiewicz – mówił prodziekan Wydziału Filologii doc. Paweł Nawojczyk. – Jego postać w szczególny sposób łączy Polaków, Białorusinów i Litwinów. Wychowany w kulturze polskiej Mickiewicz był prawdziwym patriotą dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wicedyrektor Narodowej Biblioteki Białorusi Aleś Susza będący zarazem prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów podkreślił, że polsko-białoruskie związki naukowe są bardzo głębokie, a do działającego od 27 lat stowarzyszenia należy wielu uczonych z naszego kraju.

Uczestnicy konferencji dokonali objazdu po miejscach pamięci związanych z Adamem Mickiewiczem m.in. odwiedzą Zaosie, Nowogródek i Jezioro Świteź. W trakcie konferencji odczytanych zostało kilkadziesiąt referatów, głównie związanych z twórczością Adama Mickiewicza i jej znaczeniu dla Polaków i Białorusinów. Odrębna sekcja była poświęcona przypomnieniu dorobku badaczy folkloru, kultury i języka białoruskiego Józefowi i Antoninie Obrębskim, którzy prowadzili pionierskie badania etnosocjologiczne m.in. na Polesiu.

Konferencja organizowana corocznie została wsparta przez Instytut Polski w Mińsku.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku