Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne i metodyczne polonijnych nauczycieli.

Każda z edycji to nowy temat i nowe wyzwania. Istotnym elementem programu są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 4 lipca o godz. 12.00. Transmisja na kanale IPNtv.

Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje w ramach Programu Polonijnego konferencję dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju. Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 3–13 lipca 2022, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi działaniami, materiami edukacyjnymi i osiągnieciami naukowymi IPN. Przez dwa ostanie lata konferencja odbywała się online, w tym roku wracamy do formy stacjonarnej.

4 lipca 2022 konferencję w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie otworzył uroczyście prezes IPN dr Karol Nawrocki. Podczas spotkania zaprezentowano strategię i działania nowego Biura Przystanków Historia, do którego zadań należy m.in rozbudowa sieci przystanków, miejsc spotkań na całym świecie, w których prezentujemy nasze działania edukacyjne i naukowe. Biuro Przystanków Historia odpowiada też za otwarcie oferty edukacyjnej IPN na lokalną społeczność i jej potrzeby.

W tym roku w „Polonijnych spotkaniach…” uczestniczy 53 nauczycieli z 21 krajów: Australii, Austrii, Brazylii, Belgi, Białorusi, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Tunezji, Ukrainy, Uzbekistanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zasadnicza część konferencji odbędzie się w Wilnie, gdzie uczestnicy będą mogli poznać historię najnowszą z perspektywy naszych sąsiadów, ale przede wszystkim, odwiedzą miejsca pamięci związane z polską historią.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji XVI „Polonijne spotkania z historią najnowszą” dla nauczycieli i edukatorów z całego świata – Warszawa, 3 lipca 2022.

Fot. Mikołaj Bujak (IPN) – Otwarcie konferencji XVI „Polonijne spotkania z historią najnowszą” dla nauczycieli i edukatorów z całego świata.

Od lewej: dr Karol Nawrocki, prezes IPN i Adam Hlebowicz, dyrektor BEN – Warszawa, 3 lipca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Źródło: ipn.gov.pl