Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Kartka powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką – farbami, kredkami, ołówkiem, wycinanką, itp. Ocenimy pomysłowość, oryginalność, elementy bożonarodzeniowe uwzględniające polską tradycję i wrażliwość, estetykę i poziom artystyczny wykonanej pracy. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie, który umieściliśmy na stronie w materiałach do pobrania u dołu strony.

Prosimy o nadesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: kijow.wk.kartka@msz.gov.pl w skanu formacie pdf lub jpg pracy plastycznej, format A5, do 13 grudnia br.

Organizatorem konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Więcej informacji i regulamin konkursu na: www.gov.pl/web/ukraina