W dniach 19–26 października 2019 r. Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje seminarium wyjazdowe dla nauczycieli na dawne polskie Kresy. Trasa pierwszej edycji seminarium prowadzi w wyjątkowe miejsca na Podolu.

Kraina ta zajmuje ważne miejsce w polskiej historii i kulturze. W przedrozbiorowej Polsce była regionem o kluczowym znaczeniu strategicznym z racji urodzajnych gleb (Polska bogaciła się na handlu zbożem) oraz sieci twierdz, broniących kraj przed najazdami Tatarów i Turków. Kamieniec Podolski był jednym z dziesięciu miast, posiadających prawo wyboru króla w czasach wolnej elekcji i stanowił najważniejsze centrum kultury polskiej na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Winnica i Płoskirów – dziś największe miasta Podola – były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego. Na Podolu posiadłości miały polskie rody magnackie: Zamoyscy, Radziwiłłowie, Ostrogscy, Potoccy, Koniecpolscy, Lubomirscy, Sieniawscy, Czartoryscy. W Barze 29 lutego 1768 r. została zawiązana konfederacja barska w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej.

Współcześnie Polacy wciąż zamieszkują Podole – zarówno po ukraińskiej, jak i mołdawskiej stronie granicy. Rybnica jest jednym z głównych skupisk Polaków w Mołdawii. W obwodzie winnickim Ukrainy według spisu powszechnego z 2001 roku mieszka 3794 Polaków. W obwodzie chmielnickim, którego środkowa i południowa część leżą na Podolu, mieszka 23 005 Polaków.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi działaniami edukacyjnymi BEN, nawiązanie przez nauczycieli kontaktów z Polakami żyjącymi na Wschodzie oraz kultywowanie pamięci o polskich Kresach.

PROGRAM

Dzień 1 – wyjazd z Warszawy do Tywrowa – nocleg na terenie klasztoru dominikanów

Dzień 2 – Winnica – spotkanie z miejscowymi nauczycielami języka polskiego i historii, spotkanie z konsulem RP – Muzeum Prześladowania Kościoła Katolickiego na Ukrainie „Martyrologium” w Tywrowie

Dzień 3 – Bar –Dom Polski, spotkanie z miejscowymi Polakami, występ zespołów śpiewaczych i tanecznych – Szarogród, miejscowy kościół, zabytkowy cmentarz, nowa Droga Krzyżowa

Dzień 4 – Tulczyn – Pałac Potockich – cmentarz i grób Stanisława Trembeckiego – kościół, spotkanie z proboszczem  i przedstawicielem tutejszych Polaków

Dzień 5 – Humań – park „Zofiówka” ufundowany przez Potockich – kościół parafialny i podziemia kościoła bazylianów

Dzień 6 – Berdyczów – Sanktuarium Matki Boskiej i klasztor karmelitów – muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego

Dzień 7 – Latyczów – Kuryłówka – grób matki Paderewskiego Szaróweczka – spotkanie z Polakami

Dzień 8 – powrót

Zapraszamy do śledzenia relacji na Facebooku: https://www.facebook.com/eduipn

Źródło: ipn.gov.pl

Comments are closed.