III ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie do 30 listopada 2020.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych – nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2021 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 listopada 2020 r.

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:

OBEN Białystok – Magdalena Todorczuk

tel. (85) 66 45 713, e-mail: magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

OBEN Gdańsk – Katarzyna Underwood

tel. (58) 669 09 01, 882 063 821, katarzyna.underwood@ipn.gov.pl

Delegatura IPN w Bydgoszczy – dr Przemysław Wójtowicz

tel. (52) 321 95 01, kom. 668 605 284, przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl

OBEN Katowice – Adrian Rams

tel. (32) 20 707 12,  adrian.rams@ipn.gov.pl

OBEN Kraków – dr Paweł Naleźniak

tel. (12) 211 70 25, pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

OBEN Lublin – Grzegorz Makus

tel. (81) 536 34 58; kom. 609 572 138, grzegorz.makus@ipn.gov.pl

OBEN Łódź – Magdalena Zapolska-Downar

tel. (42) 201 46 66, magdalena.filip@ipn.gov.pl

OBEN Poznań – Anna Chmielewska-Metka

tel. (61) 835 69 53, anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

OBEN Rzeszów – Zenon Fajger

tel. (17) 867-30-32, zenon.fajger@ipn.gov.pl

OBEN Szczecin — Jarosław Palicki

tel. (95) 718 28 54, jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

OBEN Warszawa – Mirosław Biełaszko

tel. (22) 860 70 48, miroslaw.bielaszko@ipn.gov.pl

OBEN Wrocław – Jerzy Rudnicki

tel. (71) 326 97 62, jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl

Koordynator w Centrali IPN

Sergiusz Kazimierczuk

tel. 22 581 86 74, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

Regulamin i formularze zgłoszenia dostępne do pobrania na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej: ipn.gov.pl

Źródło: ipn.gov.pl