longin15 listopada 2016 r. w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności – byłym działaczom opozycji niepodległościowej w PRL. W gronie uhonorowanych znalazł się Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Odznaczenia, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

– Na Szczecin zawsze można było liczyć, Szczecin był miastem solidarnym. I za tę solidarność przyszło Szczecinowi zapłacić najwyższą cenę – ofiary życia ludzkiego – uczestników szczecińskich wydarzeń Grudnia 1970 r.  Honorem jest dla mnie odznaczenie pośmiertne uczestników tamtych wydarzeń –  powiedział prezes IPN. – Wielu z Was za długo czekało na to odznaczenie – zwrócił się też do tych opozycjonistów, którzy doczekali wyróżnienia.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu FeelHarmony Quintet.

Longin Komołowski – absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W latach 1961-2002 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Wielokrotny uczestnik strajków w Stoczni: w dniach 17-22.12.1970 r. i 22-25.01.1971 r., 18-30.08.1980 r., 13-15.12.1981 r. W latach 1982-1989 zajmował się organizowaniem druku, pisaniem artykułów i krzyzkolportażem podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Grot”, „Obraz”, „BIS”, ulotek, kalendarzy, znaczków itp. W okresie 1982-1984 współorganizował Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną w Szczecinie, ponadto współorganizował pomoc rodzinom internowanych i uwięzionych. Od 1984 r. wchodził w skład Rady Koordynacyjnej „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W latach 1982-1989 brał udział w przekazywaniu podziemnych wydawnictw i informacji do Berlina i Szwecji, jak również w przerzutach z Zachodu do Polski sprzętu poligraficznego. W okresie 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom, Strona 8 z 12 przesłuchiwany i karany grzywną za drukowanie podziemnych wydawnictw. Inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa (1983-1989) w ramach spraw operacyjnego rozpracowania kryptonim „Pocztylion” oraz „Grot”.

Źródło: IPN

  1. Z jednej strony wydaje się że to było niedawno, ciągle jest żywe w pamięci, a jednak to już szmat czasu…

  2. Gratulacje dla Komołowskiego i wszystkich odznaczonych, bo to było szersze grono, w tym niektórzy pośmiertnie.

Comments are closed.