Komunikat bpa Witalija Krywickiego nt. zakazu wjazdu w Ukrainę ks. Wiesławowi Pęskiemu SAC

Biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki skomentował dla CREDO informacje o tym, że ks. Wiesławowi Pęskiemu, który posługiwał w Kijowie, zakazano wjazdu w Ukrainę na okres 3 lat za antyukraińskie wypowiedzi: — Ze smutkiem muszę potwierdzić, że obywatel Polski kapłan rzymskokatolickiego Kościoła Wiesław Pęski SAC w lutym bieżącego roku otrzymał trzyletni zakaz wjazdu do naszego kraju.

Ksiądz Wiesław Pęski SAC pracował w parafii Chrystusa Króla Wszechświata Kościoła rzymskokatolickiego w Kijowie od 1999 do 2017 roku. Należy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojcowie pallotyni). Ta sytuacja jest bardzo przykra i smutna. Przykry także jest fakt, że o tym zakazie zarówno Kościół, jak i ksiądz dowiedzieli się dopiero z mediów. Co dotyczy przyczyn i prawnych podstaw musimy przeprowadzić szczegółowe wewnętrzne śledztwo.

Jednocześnie chcę zwrócić uwagę i podkreślić, że Kościół Rzymskokatolicki w Ukrainie szanuje prawo Ukrainy i stara się we wszelki możliwy sposób działać na rzecz dobra obywateli. Kapłani rzymskokatoliccy służą jako kapelani wśród wojskowych i rannych, zaangażowani w wolontariacką pomoc dla poszkodowanych na Wschodzie, w świątyniach odbywają się modlitwy o pokój w Ukrainie i jej dobrobyt. Witalij Krywicki, biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie.

Źródło: isakowicz.pl

  1. Kościół rzymskokatolicki i jego kapłani są na Ukrainie dyskryminowani głownie dlatego, że są związani z polskością.

Comments are closed.