Podczas wakacji odbywały się kolonie sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Grodna i Wołkowyska na Białorusi w ramach projektu „Lato z Polską”.

Młodzież m.in. zwiedzała Warszawę, brała udział w licznych zajęciach integracyjnych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, wycieczkach edukacyjnych. Zwiedzając Warszawę była w Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, na Starym Mieście. Ponadto uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym projekt „Lato z Polską” dla grup polonijnych z całego świata w Domu Polonii w Pułtusku.

Poznawaniu kultury polskiej, historii, nawiązywaniu nowych znajomości, szlifowaniu języka polskiego służyły spotkania z miejscową ludnością i udział w lokalnych wydarzeniach.

Przedsięwzięcie kolonia sportowo rekreacyjna zostało zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie przy współpracy z Powiatem Wyszkowskim i Gminą Wyszków oraz współfinansowaniu Powiatu i Gminy Wyszków oraz ze środków z Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podst.: www.wspolnotapolska.org.pl

Comments are closed.