Warszawa 29.07.2018

My, Kresowianie i potomkowie Kresowian, z oburzeniem przyjęliśmy informację, iż Robert Ethan Grey, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, złożył pozew sądowy przeciwko Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu.

Działania R. E. Greya traktujemy jako przejaw walki politycznej, prowadzonej zza politycznego grobu przez środowisko, skupione wokół Witolda Waszczykowskiego. Jest to kolejny wyraz szykan, wymierzonych w kapelana Kresowian przez polityków, przedstawiających siebie jako spadkobierców tzw. mitu Giedroycia. Po nagonce prasowej przyszła kolej na następną metodę walki politycznej, tj. nękanie sądowe.

Podzielamy stanowisko Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, że poczynania Roberta Ethana Greya mają podtekst polityczny i stanowią odwet za to, że kapelan Kresowian wielokrotnie krytykował polski MSZ za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy oraz za brak troski o pochówek ofiar ludobójstwa.

Akurat Grey nie powinien być zdziwiony tego rodzaju opiniami. Nie przeczy im powołanie go – jako obywatela USA – do władz resortu odpowiedzialnego za kierowanie polską polityką zagraniczną. Nominacja Greya wzbudziła liczne kontrowersje zarówno wśród polityków, jak też komentatorów polskiego życia politycznego.

Opiniom Ks. Isakowicza-Zaleskiego nie przeczą również działania polskiego MSZ-u w czasie, gdy Robert E. Grey pełnił najpierw funkcję doradcy, a później piastował stanowisko wiceministra. Od dawna polskie MSZ wykazuje całkowitą bezradność wobec odradzania się na Ukrainie tradycji nazistowskich (kult SS Galizien) i szowinistycznych, a także wobec niespotykanego w cywilizowanym świecie antyhumanizmu, polegającego na odmawianiu ekshumacji ofiar ludobójstwa, dokonanego przez zbrodniarzy z OUN-UPA. Nieudolność MSZ ma swe źródło tym, że polska polityka koncentruje się bardziej na sojuszu z ukraińskimi oligarchami, aniżeli na przywracaniu pamięci ofiar banderowskich zbrodni.

Stanowczo protestujemy przeciwko nękaniu sądowemu Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który za swoją wieloletnią i bezinteresowną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa cieszy się powszechnym szacunkiem. Jego działalność społeczna została doceniona także przez śp. Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i śp. Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej i Urząd ds. Kombatantów, które to osoby i instytucje przyznały swoje wysokie odznaczenia.

Apelujemy do Roberta E. Greya o wycofanie pozwu. Stanowczo zachęcamy byłego wiceministra do autorefleksji i uświadomienie sobie, że nie będzie mógł występować w sądzie przeciwko Ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu bez narażania na śmieszność już nie tylko siebie, ale też ministerstwa, które do niedawna reprezentował oraz formacji politycznej, która go w iście ukraińskim stylu na to stanowisko powołała. Ponieważ Robert E. Grey chce uchodzić za dystyngowanego polityka, powinien wiedzieć, że – jak to trafnie ujmuje współczesna aforystka Agnieszka Lisak – „Wielkość człowieka ocenia się nie po stanowisku, jakie zajmuje, ale po tym, czy potrafi zachować do niego dystans”.

Apelujemy do niezależnych publicystów, przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, a także środowisk Kościoła Katolickiego, o stanowcze przeciwstawienie się nasilającej się w naszym państwie tendencji do zaszczuwania ludzi o poglądach odbiegających od poprawności politycznej oraz ośmielających się polemizować z przedstawicielami władzy i wspierającym ich aparatem propagandowym państwa.

Dotychczasowi sygnatariusze:

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie – Prezes Witold Listowski

Światowy Kongres Kresowian w Bytomiu – Prezydent Jan Skalski

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola, Radna Sejmiku Lubuskiego

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu, Prezes Janina Kalinowska

Instytut Pamięci I Dziedzictwa Kresowego w Lublinie – Prezes prof. Włodzimierz Osadczy

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu – Prezes Witold Listowski

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej – Prezes Tadeusz Szewczyk

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu, Prezes Danuta Skalska, redaktor „Lwowskiej Fali” Radia Katowice

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie – Prezes Florian Kuriata

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach – Prezes Józef Tarniowy

Stowarzyszenie „Wspólnota Kresowa” w Głubczycach, Prezes Leszek Antoszczyszyn, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci” w Węglińcu – Prezes Alfred Janicki

Stowarzyszenie Kresowian w Bielsku Białej – Prezes Zbigniew Miga

Stowarzyszenie Kresowian w Korfantowie – Prezes Andrzej Polański

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Olsztynie – Prezes Romuald Drohomirecki

Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” w Wołowie – Prezes Henryk Bajewicz

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowskiej – Dyrektor Aleksandra Biniszewska

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” w Grodźcu – Prezes dr Krzysztof Kleszcz

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Zielonej Górze – Prezes Jan Tarnowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Brzegu – Prezes Alicja Zbyryt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Gliwicach Prezes dr Zygmunt Partyka

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Nysie – Prezes Roman Kotowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Głubczycach – Prezes Edward Wołoszyn

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy – Prezes Antoni Jadach

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Częstochowie – Prezes Adam Kiwacki

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu – Prezes Stanisław Szarzyński

Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu – Prezes Stanisław Szarzyński

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Prezes Piotr Szelągowski

Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu – Prezes Józef Sadowski

Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn” – Prezes Krzysztof Tyliszczak

Gminny Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Dzierżoniowie – Prezes płk. w stanie spoczynku Władysław Ostrowski

Stowarzyszenie „Lubuszanie dla Rzeczypospolitej” w Zielonej Górze – Prezes Tadeusz Naruszewicz

Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zielonej Górze – Przewodniczący Władysław Starczewski, Wiceprzewodniczący Czesław Laska

Klub Podole Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Warszawie – Prezes Irena Kotowicz

Stowarzyszenie „Solidarni 2010” Oddział w Zielonej Górze – Prezes Tomasz Naruszewicz

Prof. Leszek Jazownik – Zielona Góra

Dr Maria Jazownik – Zielona Góra

Prof. Barbara Jedynak – Lublin

Prof. Bogumił Grott – Kraków

Prof. Leszek Jankiewicz – Skierniewice

Prof. Czesław Partacz – Koszalin

Dr Lucyna Kulińska – Kraków

Dr Krzysztof Kopociński – Żary Klub Tarnopolan

Dr Zbigniew Kopociński – Żary Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Dr hab. Andrzej Zapałowski – Przemyśl

Prof. Bogusław Paź – Wrocław

Dr Józef Osada – Wrocław

Władysław Siemaszko – oficer 27. WDP AK Warszawa, Laureat Nagrody IPN, Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu

Ewa Siemaszko – Laureatka Nagrody IPN, Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu Warszawa

Anna Lewak – Warszawa

Janusz Sanocki – poseł niezależny – Nysa

Ks. kan. Bolesław Stanisławiszyn – kapelan Kresowian Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Tadeusz Nowacki – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Edward Bień – Prezes honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie

Zdzisław Koguciuk – Przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Budowy Pomnika Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich w Lublinie

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Wiesław Tokarczuk Kraków – Animator kresowy

Zdzisław Malinowski – radca prawny, działacz kresowy, Częstochowa

Dariusz Raczkiewicz – płk rez. adwokat, członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Karol Liwirski – Prezes honorowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy

Wojciech Habela, Kraków – aktor kresowy

Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyc

Władysław Białowąs Prezes Honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Korfantowie

Mieczysław Habuda – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Ewa Szakalicka – reżyser, Warszawa

Michał Siekierka – Wrocław

Bożena Ratter – Warszawa, publicystka, blogerka

  1. „Sprawa jak z Mrożka i Barei. Jednak traktuję ją jak odwet i szykanę za krytykę MSZ. Postuluję jawność procesu” – napisał na Twitterze ks. Isakowicz-Zaleski.

  2. – Jeżeli chodzi o samą sprawę, to dla mnie jest żenujące, że wiceminister rządu polskiego występuje z pozwem przeciwko mnie, zwykłemu obywatelowi za dwa wpisy na Twitterze, które dotyczyły pomnika katyńskiego w New Yersey – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski (za portalem dorzeczy.pl).

  3. To trochę niepokojące, że w Polsce musimy bronić ludzi mężnych,prawych, żyjących całkowicie dla sprawy polskiej. Niestety władze III RP nie ułatwiają życia polskim patriotom,skoro ataki np. na księdza Isakowicz-Zaleskiego czy ojca Rydzyka sa tak powszechne i powtarzające się.

  4. Za swoją wieloletnią i bezinteresowną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa ksiądz Tadeusz cieszy się powszechnym szacunkiem Polaków. Wszelkie przejawy nękania go i zastraszania są nie tylko nieetyczne, ale też przeciwskuteczne.

  5. Ksiądz Isakowicz jest wielkim znawcą problematyki kresowej. To człowiek odważny i pryncypialny, często atakowany za swoją postawę obrony prawdy. Teraz też jest próba zastraszenia i uciszenia go, ale to daremne, bo on służy prawdzie i człowiekowi.

    • Właśnie za swoją niezłomną postawę ksiądz jest tak atakowany przez różne środowiska, giedroyciowców, michnikowców, lewaków, liberastów itp.

Comments are closed.