W tym roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30- lecie działalności. Uroczystości z okazji powstania Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL miały miejsce 8 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach. Obchody jubileuszowe zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy Niepodległości Polski.

W imprezie wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, sekretarz wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, pierwszy prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Janusz Obłoczyński, mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz.

Zebranych przywitał prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który w swoim przemówieniu odniósł się do wspomnień sprzed 30 laty.

– Kiedy przed 30 laty w kwietniowe dni w Wilnie po raz pierwszy tak odważnie trzepotały biało -czerwone sztandary, na Górze Bouffałowej rodziła się organizacja, która potrafiła zjednoczyć rodaków – Polaków, obywateli Litwy, ludzi różnych zawodów, doświadczenia życiowego, przekonań politycznych – zgodnych w jednym: Polak na Litwie ma żyć godnie i twardo obstawać przy prawie do własnej ziemi, mowy, szkoły, wiary, kultury. Takich, którym te hasła odpowiadały, zebrało się kilkanaście tysięcy. Dziś Związek liczy ponad 11 tysięcy członków i tak jak przed 30-laty są oni wierni tamtym prawdom wyartykułowanym na I Zjeździe ZPL. Związku, który potrafił wyłonić ze swych szeregów kilkanaście organizacji, partię polityczną i nadal pozostaje masową prężnię działającą organizacją. 30-lecie ZPL – to też podsumowanie naszego dorobku dla Ojczyzny do utrwalenia tożsamości. A zrobiliśmy naprawdę dużo i z tych dokonań możemy być dzisiaj dumni – mówił prezes Zdzisław Palewicz.

Słowa uznania dla aktywnej działalności oddziału ZPL w Solecznikach skierował prezes ZPL Michał Mackiewicz, który też wręczył listy gratulacyjne dla założycieli oddziału, a także najaktywniejszych jego członków.

Pierwszy prezes solecznickiej organizacji Janusz Obłoczyński swoje przemówienie skoncentrował na nazwiskach – wymienił kilkadziesiąt osób, którzy w 1989 roku wykazali szczególne zaangażowanie i odwagę w założeniu ZPL, a w latach kolejnych aktywnie w nim działali.

Podczas spotkania słowa szacunku skierowano do grupy inicjatywnej, w skład której weszli Janusz Obłoczyński, Zdzisław Palewicz, Józef Rybak, Zofia Griaznowa, Regina Bućko, śp. Irena Szablińska, śp. Stanisław Dawlidowicz oraz Ryszard Maciejkianiec. Pierwsze ich spotkanie odbyło się latem 1988 roku w przedszkolu w Zawiszańcach. Dyskutowali wówczas o potrzebie stworzenia klas i grup polskich w szkołach i przedszkolach rejonu, omawiali sytuację polityczną i konieczność odrodzenia narodowego.

30 września 1988 r. w Sali Domu Kultury w Solecznikach, która zmieściła 450 osób, odbyło się zebranie założycielskie Solecznickiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. W pół roku później, kiedy w dniach 15-16 kwietnia decyzją I Zjazdu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie stowarzyszenie zostało transformowane w niezależny i samodzielny Związek Polaków na Litwie, oddział rejonowy liczył ponad 2000 członków, zrzeszonych w 50 kołach. Nieustannie biorąc czynny udział w walce o ochronę praw mniejszości narodowych, ochronę szkolnictwa polskiego i ojczystego języka, jednocześnie pielęgnując tradycje polskie i polską kulturę, oddając cześć historii lokalnej i historii całego Narodu Polskiego, Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL daje świadectwo przywiązania do polskości i zachowania dziedzictwa narodowego.

List gratulacyjny z okazji 30-lecia Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL nadesłał Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. „Liczba kół i członków Solecznickiego Rejonowego Oddziału Zwiazku Polaków na Litwie jest imponująca i jest prawdziwym świadectwem tego, jak wielu spośród Polaków  – mieszkańców ziemi solecznickiej angażuje się na co dzień w ofiarną, bezinteresowną i przynoszącą ogromne pożytki służbę na rzecz całej społeczności polskiej rejonu solecznickiegho. Jestem przekonany, że podejmowana przez Państwa działalność stanowi istotny wkład w promocję Polaków i Polski na Litwie, a także w rozwój tego kraju. Za ten znaczący, wieloletni wkład i zachowanie polskiego dziedzictwa i rozwój życia kulturalnego, a nade wszystko za zaszczepianie młodzieży miłości do polskiego dziedzictwa i wychowanie jej w duchu obywatelskiej aktywności z serca Państwu dziękuję” – mówi się w liście.

Kulminacyjnym akcentem oficjalnej części uroczystości stało się odśpiewanie „Roty”, którą publiczność wykonała pod przewodnictwem zespołu „Solczanie”.

Na część artystyczną spotkania złożył się występ zespołu wokalno – aktorskiego „Sonanto” z Warszawy. Podczas koncertu zabrzmiały piosenki, które na trwałe wpisały się w polską kulturę muzyczną ostatnich 100 lat. W programie znalazły się między innymi utwory Andrzeja Kurylewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Zbigniewa Preisnera, Ernesta Brylla, a także piosenki żołnierskie i legionowe.

Źródło: www.salcininkai.lt

  1. Wszystkim założycielom, członkom i sympatykom Związku Polaków na Litwie składam gratulacje i podziękowania za trwanie przy polskości i jej odważne rozwijanie.

Comments are closed.