Dzisiaj z powodu wygłoszonych na Facebooku osobistych poglądów przez byłego posła Zbigniewa Jedzińskiego w parlamencie litewskim rozgorzała się dyskusja, którą wszczęli przedstawiciele sądzonego za korupcję Ruchu Liberalnego.

Skorumpowani liberałowie z Ruchu wyjątkowo cynicznie zaatakowali Czesława Olszewskiego – jednego z najbardziej uczciwych posłów.

Poseł na Sejm Czesław Olszewski po tym jakże niestosownym ataku doczekał się wielu pytań ze strony mediów. W odpowiedzi na nie podkreślił, że stanowisko doradcy posła na Sejm i jego funkcje nie obejmują zagadnień z zakresu polityki międzynarodowej. Stąd też jego komentarza zamieszczonego w ramach dyskusji na Facebooku nie można rozpatrywać inaczej, jak tylko poglądy osobiste.

Artykuł 25. Konstytucji RL zapewnia obywatelowi Litwy szerokie prawa, w tym następujące:

Człowiekowi przysługuje prawo posiadać własne przekonania i swobodnie je wyrażać.

Człowiekowi nie powinno się przeszkadzać w poszukiwaniach, otrzymaniu oraz rozpowszechnianiu informacji oraz idei.

„Konstytucyjna zasada wolności poglądów jest zasadą kluczową w kontekście praw człowieka. Stąd też wypowiedź mojego doradcy: „Polska powinna czym szybciej porzucić UE i NATO i założyć sojusz z Rosją. Będzie to najsilniejszy sojusz państw słowiańskich, opartych na wartościach chrześcijańskich i prorodzinnych, który będzie służył obywatelom Polski, a nie komuś tam zza oceanu” oceniam jak jego własne zdanie. I wyłącznie w ten sposób tę wypowiedź należy interpretować”.

„Moje stanowisko w tej sprawie w całości odzwierciedlają słowa, jakie wypowiedział w swoim czasie jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy i filozofów François-Marie Arouet (Wolter): „Nie zgadzam się z tobą, ale zawsze bronił będę twego prawa do posiadania własnego zdania”.

Biuro prasowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin podkreśla, że powyższe odpowiedzi Czesława Olszewskiego odzwierciedlają również pozycję partii. Przedstawiamy także odpowiedzi na inne podnoszone w przestrzeni publicznej pytania:

AWPL-ZChR podpisała porozumienie partii parlamentarnych w sprawie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, w którym jednoznacznie opowiada się za nasz euroatlantycki kierunek w polityce zagranicznej i skierowanie na obronność 2,5 proc. PKB.

Obecnie AWPL-ZChR bierze aktywny udział w opracowaniu nowego porozumienia partii, który zaproponowała uzupełnić nawet o kilka punktów proponowanych przez AWPL-ZChR:

2) kluczowa propozycja AWPL-ZChR. Dodać dodatkowy pkt 13:

Tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału, jaki niesie ze sobą wewnętrzna siła robocza i stworzenie możliwości rozwijania przemysłu zbrojeniowego, który generuje pokaźną wartość dodaną i powoduje wdrożenie innowacji w dziedzinie obronności, z wykorzystaniem funduszy unijnych i w drodze rozwijania współpracy międzynarodowej

3) kluczowa propozycja AWPL-ZChR. Dodać dodatkowy pkt 16:

Przestrzeganie podstawowych wartości powszechnie wyznawanych w Europie, zapewnienie wdrażania podstawowych praw człowieka i szacunku do praw mniejszości narodowych. Zapewnienie realizacji na Litwie postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

  1. Skorumpowani litewscy liberałowie, za którymi cięgnie się smród licznych afer, atakują polskiego posła za słowa jednego z asystentów. Trudno to nazwać inaczej niż żałosną hucpą.

  2. Punkty proponowane przez AWPL-ZChR są bardzo konkretne. To zwiększenie współpracy w Europie w tym w dziedzinie wojskowości, co może napędzić wewnętrzną gospodarkę. A także zapewnienie podstawowych praw człowieka i praw mniejszości narodowych – jest co ważne szczególnie na Litwie łamiącej te zasady.

Comments are closed.