Z sondy przeprowadzonej w dniach 20-30 kwietnia tego roku przez sondażownię „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu Delfi wynika, że na AWPL-ZChR głosowałoby obecnie około 6 proc. wyborców w całym kraju. W porównaniu z badaniem opinii publicznej sprzed miesiąca organizacja polityczna odnotowała znaczny wzrost poparcia.

Europoseł Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR

Europoseł Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) znalazła się wśród partii politycznych, które w ciągu miesiąca zwiększyły szeregi swoich sympatyków. Oprócz AWPL-ZChR wzrostem poparcia może pochwalić się jedynie Związek Chłopów i Zielonych, Partia Socjaldemokratyczna oraz Ruch Liberalny. Natomiast spadła popularność dla Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, Partii Pracy, Partii Wolności oraz Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Największym poparciem społecznym nadal cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 26,4 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane), mimo że w ciągu miesiąca notowania konserwatystów spadły o prawie 4 proc. Na drugim miejscu uplasował się Związek Chłopów i Zielonych z 19,3-procentowym poparciem. Ugrupowanie zanotowało 4,2-procentowy wzrost popularności. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin z poparciem na poziomie 5,9 proc. zanotowała wzrost poparcia o 0,8 proc.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Komentując dla portalu L24.lt ostatni sondaż lider AWPL-ZChR wyraził satysfakcję ze wzrostu poparcia, co, jak podkreślił, jest wynikiem rzetelnej pracy przedstawicieli partii w parlamencie, rządzie, samorządach, starostwach i innych instytucjach samorządowych. „Główne filary ideologiczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – troska o zwykłego człowieka, sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i walka z korupcją – nie wszystkim odpowiadają. Więc po znaczącym wzroście poparcia mogą też nasilić się ataki niektórych polityków, nieuczciwych mediów i ich mocodawców. Jednak nie zejdziemy ze swojej pryncypialnej drogi służenia wyłącznie ludziom” – podkreślił europoseł Waldemar Tomaszewski.

Na podst. www.prawy.pl

 1. Uczciwość, rzetelna praca, odwaga i determinacja, sprawne kierownictwo, szacunek dla każdego człowieka – nawet o odmiennych poglądach, a do tego fundament wartości chrześcijańskich, na których opiera się działalność AWPL. Ludzie to widzą i doceniają, stąd się biorą tak dobre wysokie notowania.

 2. AWPL w Seimasie

  W Seimasie 8-osobowa Frakcja AWPL-ZChR stanowi 6 proc. litewskiego parlamentu. To poważna siła, obecnie wchodzi w skład koalicji rządowej.
  Polska frakcja skierowała pod obrady ustawę o mniejszościach narodowych, o oświacie, o zwrocie ziemi, o zmianach w ordynacji wyborczej w wyborach różnego szczebla, o ochronie życia poczętego, o lustracji byłych agentów, ustawę o opodatkowaniu aktywów bankowych.
  Dzięki posłom AWPL-ZChR już w tym roku rodziny otrzymają większe świadczenia na dzieci, wprowadzono Kartę Rodziny, darmowe leki dla seniorów.
  Na wniosek frakcji AWPL-ZChR dzień 2 listopada, tzw. Dzień Zaduszny, został wpisany na listę dni wolnych od pracy, a rok 2020 jest na Litwie „Rokiem Św. Jana Pawła II”.
  M.in. takie są skuteczne inicjatywy polskiej frakcji w Seimasie Litwy.

 3. zasady i wartości

  AWPL-ZChR zawsze była partią z zasadami i ma renomę najuczciwszej siły politycznej na Litwie, co pokazują niezależne badania sondażowe. Ugrupowanie pokazało, że wytrwałą pracą organizacyjną wszystkich jej członków można dojść do rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych. Aby to osiągnąć, potrzebna jest jedność oraz wierność wartościom, które nadają sens ludzkiemu życiu, trzeba pochylić się nad problemami i krzywdą każdego człowieka oraz wytrwale walczyć o dobro wspólne. Pod przewodnictwem Waldemara Tomaszewskiego, dobrego organizatora posiadającego wrodzony zmysł polityczny, Akcja zaczęła odnosić kolejne sukcesy wyborcze. Stała się wyjątkiem i dobrym przykładem dla wszystkich organizacji polonijnych na świecie. Nie ma drugiego takiego kraju, w którym Polacy byliby tak dobrze zorganizowani, mieli wpływ na bieżącą politykę kraju poprzez własną frakcję parlamentarną, posiadając dwa ważne ministerstwa, rządząc samodzielnie w dwóch rejonach, współrządząc w czterech, w tym w stolicy Wilnie i mając przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Takich sukcesów nie ma ani 10 milionowa Polonia w USA, ani też paromilionowa społeczność polska w Niemczech, ani nigdzie indziej. (ironiści nieco złośliwie dodają czasem, że takiej reprezentacji w organach władzy polskość nie ma nawet w PL…)

 4. Polacy na Litwie konsekwentnie umacniają swoją pozycję. Potwierdził to również miniony rok 2019, rok potrójnych wyborów w tym kraju i wejścia AWPL-ZChR do koalicji rządowej, co jest ewenementem na skalę światową. Dzięki jedności Polacy na Litwie mają realny wpływ na politykę swojego państwa, czego nie potrafiła dokonać żadna polska wspólnota w innym kraju. Mniejszości narodowe na Litwie stanowią około 16 procent mieszkańców, Polacy licząc 6,5 procent są największą z nich i zwarcie zamieszkują Wileńszczyznę.

Comments are closed.