Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kandydatury Danuty Narbut i Edyty Tamošiūnaitė na stanowiskach wicemerów.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem kandydatur na wicemerów wzięło udział 26 radnych. „Za” głosowało 21 radnych – wszyscy obecni na posiedzeniu radni z AWPL-ZChR – 17 i 4 socjaldemokratów, nikt nie był przeciwko, a 5 przedstwicieli opozycji wstrzymało się od głosu.

Edyta Tamošiūnaitė i Danut Narbut, obie z ramienia AWPL-ZChR, posiadają spore doświadczenie w pracy samorządowej.

Danuta Narbut pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora administracji stołecznego samorządu w latach 2013-2015, 2017-2019 oraz 2019-2023. Wcześniej – od 2008 roku była specjalistką w Wydziale Oświaty Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu administracji samorządu miasta Wilna, później – kierownikiem Pododdziału Zarządzania i Działalności Pedagogicznej w Wydziale Oświaty tegoż departamentu. Od grudnia 2016 do listopada 2017 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora administracji w samorządzie rejonu wileńskiego. Wcześniej przez ponad rok była doradcą mer rejonu wileńskiego. Narbut posiada wykształcenie pedagogiczne i z zakresu zarządzania. Jej staż pracy pedagogicznej wynosi 19 lat, w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym jako dyrektor szkoły-przedszkola w Wojdatach.

Danuta Narbut podziękowała frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego za zaufanie i zaproszenie, aby swoim doświadczeniem przyczynić się do rozwoju rejonu wileńskiego. Podkreśliła, że pracując ostatnio w stołecznym samorządzie wspólnie z zespołem udało się wiele osiągnąć w takich dziedzinach jak zagospodarowanie ziemi, infrastruktura, usługi socjalne i in. Między innymi usunięto nielegalne garaże, które zajmowały ziemię państwową, zakończono reformę placówek opieki, za 5 lat udało się ponad 500 ha ziemi przekazać dla Służby Rolnej w sprawie restytucji.

Zgodnie z porozumieniem w rejonie wileńskim zakresem mojej działalności będę kwestie miejscowej gospodarki, transportu publicznego i ziemi. Jestem nastawiona na doskonalenie się i swoich kolegów też będę zachęcała do tego. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy rozwijali wyjątkowy rejon, gdzie splatają się różne kultury, tradycje i historia” – powiedziała Danuta Narbut.

Edyta Tamošiūnaitė od 2007 roku była związana ze stołecznym samorządem. Pełniła fukcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Wychowania, potem kierowała Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki. Była też zastępcą dyrektora administracji, a przez ostatnie siedem lat piastowała stanowisko wicemera Wilna (2017-2023). Jako wicemer była odpowiedzialna za takie dziedziny jak oświata, kultura, sprawy młodzieżowe, energetyka i straż miejska. Posiada też spore doświadczenie pedagogiczne. Swoją karierę zaczynała jako nauczyciel języka litewskiego w szkołach w Mejszagole i Rudominie. Od 2002 do 2007 roku była dyrektorką Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

Sądzę, że moje kompetencje, zdobyte doświadczenie spełnią oczekiwania mieszkańców rejonu wileńskiego. Rejon wileński jest mi dobrze znany, jestem zaznajomiona z działalnością wielu funkcjonujących tu placówek. Mam nadzieję, że szybko włączę się w pracę zespołu administracji, aby kontynuować rozpoczęte prace, proponować inicjatywy i wspólnie zgłaszać radzie propozycje w rozwiązywaniu kwestii, spełnianiu potrzeb i oczekiwań mieszkańców” – powiedziała na Edyta Tamošiūnaitė.

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego są zatwierdzone trzy stanowiska wicemerów. Przed dwoma tygodniami na stanowisku wicemera został zatwierdzony socjaldemokrata Algis Vaitkevičius.

Źródło: L24.lt, fot. Wiktor Jusiel

  1. Ostatnie wybory samorządowe na Litwie, pomimo skandalicznej nagonki na AWPL-ZCHR i haniebnych wydarzeń (jak zastraszanie mieszkańców rejonu wileńskiego przez zgromadzonych przed lokalami wyborczymi umundurowanych i uzbrojonych żołnierzy litewskich z formacji szaulisów czyli ludobójców ponarskich), należy uznać za naprawdę udane, a wynik 5,5 procent w skali kraju, przy wystawianiu list tylko w 11 rejonach z 60 w republice, jest wyjątkowym osiągnięciem polskiej partii i dowodem zaufania u mieszkańców.

    W rejonie wileńskim, po sfałszowanych i zmanipulowanych w drugiej turze wyborach, nie udało się osiągnąć mera, więc niektórym zaczęło się wydawać, że będą same problemy i niewiele da się zrobić. A jednak dzięki wielkiej determinacji, zdolnościom negocjacyjnym oraz mocnej pozycji w radzie (bezwzględna większość radnych AWPL), udało się potwierdzić siłę sukcesem nominacji dwóch wicemerów dla AWPL. To oznacza, że większość radnych oraz większość wicemerów w rejonie wileńskim będzie należała do AWPL (a np. rządzący krajem konserwatyści nie mają w rej. wileńskim żadnego wicemera). Tym samym formacja reprezentująca polską społeczność będzie miała znaczący wpływ na działania samorządu.

  2. Gratulacje! To oczywisty sukces ZPL i AWPL. Pokazali, że wielkie umiejętności polityczne i objęli aż dwa stanowiska wicemerów. A co nie mniej ważne – konserwatyści, liberałowie i ci od LGBT zostali odsunięci od władzy!

Comments are closed.