W poniedziałek, 27 lipca, w Wilnie odbyła się konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, w której delegatami byli członkowie 31-osobowej Rady Naczelnej oraz prezesi 78 kół terenowych partii. Głównym celem obrad było przedstawienie programu wyborczego w wyborach do Sejmu RL oraz zatwierdzenie listy kandydatów.

„Cieszę się, że mamy tak wielu kandydatów” – stwierdził Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł. „Po 25 latach naszej działalności po raz pierwszy mamy znacząco więcej kandydatów niż możemy umieścić na 141-osobowej liście. Koła wytypowały aż ponad 200 osób” – z satysfakcją odnotował przewodniczący. „To oznacza, że nasza organizacja wzrasta w siłę, nasi ludzie są coraz bardziej aktywni” – ocenił.

Podczas konferencji został przedstawiony obszerny 22-stronicowy program wyborczy na kadencję Sejmu RL 2020-2024 autorstwa Waldemara Tomaszewskiego, którego głównymi hasłami są: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna, polityka prorodzinna, zagwarantowanie wszelkich praw autochtonicznym wspólnotom narodowym oraz uczciwość w polityce. AWPL-ZChR w okręgach jednomandatowych wystawi aż 40 kandydatów. W okręgach Wileńszczyzny, gdzie ugrupowanie cieszy się największym poparciem, o kolejny mandat posła zawalczą: minister Rita Tamašunienė w okręgu niemenczyńskim nr 55, w okręgu miednickim nr 57 – poseł Czesław Olszewski. W okręgu solecznickim nr 56 z ramienia AWPL-ZChR wystartuje Beata Pietkiewicz, wicemer rejonu solecznickiego.

Listę kandydatów na 141-osobowej liście krajowej otwiera wiceprzewodniczący AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński. „Dlaczego Zbigniew Jedziński? – pytania uprzedził lider Waldemar Tomaszewski i odpowiedział: „Jest bardzo mocnym kandydatem, ma ogromny merytoryczny potencjał, jest politykiem ideowym, wyrazistym i odważnym”. Zbigniew Jedziński, jak przypomniał, skutecznie i odważnie pracował w bieżącej kadencji parlamentu m.in. nad przepisami dotyczącymi ochrony życia poczętego, projektem ustawy o lustracji, opodatkowania banków i wieloma innymi inicjatywami AWPL-ZChR.

Czesław Olszewski, który w ławie poselskiej zasiada wraz ze Zbigniewem Jedzińskim, nazwał go człowiekiem z wielkiej litery i wyraził życzenie, by takich przedstawicieli – bardzo uczciwych, sumiennych i odpowiedzialnych – w Sejmie było więcej. „Ma oprócz tego dar i charyzmę, by angażować innych” – powiedział i wyraził przekonanie, że Zbigniew Jedziński na pewno pomyślnie poprowadzi listę AWPL-ZChR w wyborach do Sejmu.

Przemawiająca Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, powiedziała, że poseł Zbigniew Jedziński dał się poznać jako osoba bardzo uczciwa, sumienna, pracowita i bardzo odważna. „Poseł zawsze ma swoje zdanie, ale jest zarazem osobą potrafiącą pracować drużynowo” – oceniła mer. „Myślę, że Zbigniew Jedziński jest jak najbardziej odpowiednią osobą” – oświadczyła mer Maria Rekść.

Minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė mówiła o walorach kandydata i nie wątpiła w sukces wyborczy AWPL-ZChR w wyborach parlamentarnych. „Nie wątpię, że sobie poradzi, jest bowiem osobą bardzo odważną, ma swoje poglądy i potrafi przekonać do swoich racji innych. Myślę, że wypadniemy dobrze. Musimy się nawzajem wspierać, sobie pomagać i być razem. Działając wspólnie, będąc drużyną przekroczymy 5-procentowy próg wyborczy” – powiedziała i zadeklarowała wszechstronne wsparcie.

Poseł Zbigniew Jedziński podziękował wszystkim za zaufanie. „Ta propozycja zobowiązuje, a zapewniam, że odpowiedzialności i pracy się nie boję” – oświadczył. „Pierwszy numer praktycznie nic nie znaczy: każdy z nas, czy to osoba z pozycji piątej, dziesiątej czy setnej – będzie pracował tak samo. Tym niemniej jednak to zobowiązuje do odpowiedzialnej, szczerej i bardzo pilnej pracy, co Wam wszystkim obiecuję” – ze swoistą sobie skromnością oświadczył kandydat. Dowodząc charakterystycznej mu determinacji, obiecał również, że w razie wygranej i ponownego uzyskania mandatu posła będzie kontynuował prace nad ustawami AWPL-ZChR, które obecnie wolą większości leżą w poselskich szufladach, m.in. nad odrzucaną ustawą lustracyjną i opodatkowaniu aktywów banków.

Poparcie dla Zbigniewa Jedzińskiego oraz całej listy w swym treściwym przemówieniu wyraził mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zaznaczając, że poseł jest osobą z ogromnym bagażem doświadczenia politycznego, zawodowego i życiowego.

Delegaci po dyskusji jednogłośnie zatwierdzili listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu Litwy. Konferencja przekazała pełnomocnictwa dla Rady Naczelnej AWPL-ZChR na ewentualne korekty listy wynikające z potrzeby dalszego zmniejszenia listy kandydatów do 141 osoby. Jak zaznaczył lider AWPL-ZChR europoseł Waldemar Tomaszewski, określone problemy wynikające z potrzeby skreślenia kilkudziesięciu kandydatów z listy są przysłowiowymi kłopotami bogactwa. „W porozumieniu z oddziałami podejmiemy stosowne decyzje” – powiedział.

Czołówkę listy kandydatów stanowią posłowie obecnej kadencji: Zbigniew Jedziński, Jarosław Narkiewicz, Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok i prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz. Są prowadzone negocjacje z przedstawicielami innych mniejszości narodowych i wspólnot litewskich o dalsze uzupełnienie listy AWPL-ZChR o kandydatów z ich środowisk. Natomiast ze środowiska polskiej społeczności na Litwie w czołówce 20 kandydatów są: rejon solecznicki – Beata Pietkiewicz, Tadeusz Romanowski, Antoni Bandalewicz, Jadwiga Sinkiewicz; rejon wileński – Czesław Olszewski, Teresa Dziemieszko, Robert Komarowski, Władysław Kondratowicz; rejon trocki – Maria Pucz; miasto Wilno – Jarosław Kamiński, Edyta Tamošiūnaitė, Zbigniew Maciejewski, Tadeusz Andrzejewski, Renata Cytacka i Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się 11 października. Ewentualna druga runda w okręgach jednomandatowych odbędzie się 25 października.

Źródło: L24.lt

  1. Główne hasła programu to wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna, polityka prorodzinna, zagwarantowanie wszelkich praw autochtonicznym wspólnotom narodowym oraz uczciwość w polityce – czyli to z czego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin jest znane od wielu lat. To jest kontynuacja i konsekwencja, a przecież współczesny świat nachalnie promuje inne „wartości” a raczej antywartości (Jan Paweł II określił to mianem cywilizacji śmierci). Dlatego mocno trzymam kciuki za powodzenie AWPL!!!

  2. Mocna z lista z ciekawym liderem. Poseł Zbigniew Jedziński przedstawiał projekt jakże potrzebnej lustracji – żeby oczyścić życie polityczne z osób skompromitowanych współpracą z sowieckimi służbami a jednocześnie podatnymi na szantaże. Odważnie bronił życia nienarodzonych. Jest osobą kontaktową i aktywną, obecną w mediach społecznościowych a nawet – uzdolnioną muzycznie jako gitarzysta. Do tego pochodzi z patriotycznej rodziny, jego rodzice przenieśli się z białoruskiej części Wileńszczyzny do części litewskiej, żeby dzieci mogły pobierać naukę po polsku. Przewiduję duży sukces AWPL-ZChR w jesiennych wyborach, czego zresztą Rodakom wileńskim serdecznie życzę.

  3. Mocna lista ludzi godnych zaufania. Zresztą o kandydatów można być spokojnym, bo Waldemar Tomaszewski zawsze otaczał się ludźmi uczciwymi i prawymi. Życzę powodzenia w wyborach.

Comments are closed.